OCR Output

Hushållningssällskapets Filialafdelningars styrélser

3 för åren 1899—1900
i Nordmaling: Ordförande: f. Telegrafkommissarien och Ridd. J. O. Nordifi; Ledamöter:
f Disponenten och Ridd. G. Thorsen och Forvaltaren och Ridd. N. J. Löfroth;

i Bjurholm: — Ordforande: Kronolinsman K. Ohrman; Ledamöter: Kommunalordforan—
den J. Jonsson och Inspektor J. Schmidt;

i socken: Ordförande: Kronolinsman Johan Broman; Ledamöter: Inspektoren
P. Nordstrom i Westerhiske och Skiftesgodemannen P. Sandström i Teg;

Wiinniis: Ordforande: Kronolinsman J. A. Läth; Ledamöter: Nämndemannen C.
P. Hansson i Wännäs och Hemmansegaren Johan Danielsson i Brån;

lamdd

Degerfors: Ordförande: Werksegaren _ A. Astrom; — Ledamiter: Kronolänsman A.
Agren och Inspektor P. Carlsson. ;

Säfvar: © Ordförande: Konsul E. Forssell; —Ledamöter: Kyrkoherden J. Lofwenmark
och Skiftesgodemannen J. Brännström i Säfvar; t

Bygdeå: Ordförande: Förvaltaren J. O. Nordstedt; Ledamöter: Kronolänsman Lud—
vig Wahlberg och Handlanden C: Wall; f

Nysätra: Ordförande: Handlanden C. Lancén; Ledamöter: Inspektor Axel Leander
å Stenfors och Postmästaren 1. P. Rundqvist i Anäset;

ies maie uie jante

Löfänger: Ordförande: Regementspastor A. J. Rothén; Ledamiter; Handlanden H.
Bexelius och Kronolänsman M. Norén.

Burträsk : Ordförarde: Kronolänsman N. H. F. Hallgren; Ledamöter:. Handlanden
P. Bergner och Klockaren F. Lundholm;

d

i Skellefteå socken: — Ordforande: Komminister A. Ericson; Ledamot: Nämndeman J
U. Stenberg i Stimningsgarden;

i Byske: Ordförande: _Kommunalordt. J. Lindmark i Drängsmark; Ledamöter: Dispo—
nenten Uno Norman å Ytterstfors och Hemmansegaren A. Ostlundi Ostanbick;

i Norsjö: — Ordforande: Kronolänsman C. Löfqvist; Ledamöter: Handlanden J. A. Grahn

: och Hemmansegaren E. Schampi;

i Jörn: Ordförande: Kyrkoherden L. Walter; Ledamöter: Folkskolläraren G. Grund—

$ ström och Kronojägaren J. U. Stenberg i Hornsträsk;

i Malå: Ordförande: Kyrkoherden A. Bjorzén; Ledamöter: Kommunalordföranden S.
Bergstrom och Hemmansegaren K. Renström i Fårberget;

i Lycksele: Ordförande: — Veterinären H. Hofverberg; Jägmästaren A E.
Berselius och Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson; &

Stensele: Ordförande: Kronolänsman G. Lindahl; Ledamöter: Jägmästaren K. Gram

och Handlanden A. A. Persson i Stensele.

Sorsele: Ordförande: Kronolinsman J. G. Lindberg; _ Ledamoter: Jägmästaren A.
di Ekman och Fjerdingsman C. G. Fjellstrom;

mee

uts

i Åsele: Ordforande: Jägmästaren H. Berggren; Ledamöter: Kronolinsman O. Sunde—
lin och Nämndemannen E. Eriksson i Söråsele; 2 1
— i Fredrika: Ordforande: Kyrkoherden J. U. Bjurberg; Ledamöter: Kronolinsman O.
J. Dahl och Hemmansegaren Jon. Johnsson i Storlögda;

Dorothea: Ordförande: Kyrkoherden F. T. Himmelstrand; Ledamöter: Inspektor An— .
: ton Vikberg och Hemmansegaren E. Hahlin 3 $

k C$ 4