OCR Output

& #6 —

Sydow, F. von, Jägmästare.

Tunell, B., Apotekare.

Turdfjzll, A., Handlande.

Torpson, Nils, Rektor; Fil. Kand.

Ullberg, J., Rådman..

Unander—Scharin, E., Grosshandlare. %

Waldenström, G., f. Regementsläkare, R. W., 0,

Waldenstrom, A., Undérlojtnant.

Widmark; K., Landtm.—auskultant.

Vallroth, J. V., Jägmästare.

Vijnbladh, 0. J. F., Major.

Vinberg, C., Handlande.

Wolffelt, E., Öfverste, R. S. 0., R. Pr. Kr.
0. 3 kl.

Wiklund, M., Urmakare.

Wästfelt, Alfr., Kapten.

Yttergren, E. H., Guldsmed.
Zetterberg, G., Källarmästare.
Akerrén, 0., Landskamrerare.
Akerblom, J., Bokhandlare.

Äström, P. A., Slöjdlärare.

Ahrling,— A., Häradshöfding, R. N. 0.
Abrling, G., Rådman, v. Häradshötding.
Ohman, 0. R., Kapten. ;
Ohlén, Joh., Forvaltare.

Öqvist, C., Veterinär.

Örtenblad, J., Byggmästare.

bosa

Skellefteå stad:

Adlerstam, M. Bankdirektör.
Bergengren, A. W., Doktor.
Bergstrom, Carl, Kronofogde.

Billow, E., Konsul.

Bremberg, F. 0., Jägmästare, R. W. 0.
Bäärnhielm, K. A., Kapten.

Clausén, N., Verksegare.*)

Dillner, B. H.;—Kapten, R. S. 0. f
Grenholm, J. 0., Kronolänsman.
Gunterberg, S. J., Kolie©s.

. Gyllengahm,—K., Kapten, . — ;
Hofverberg, Axel, Handlande.
Häggbom, H., v. Konsul.

Helleberg, B., Kronolänsman.

Hedborg, Axel, v. Häradshöfding.
Häggbom, G. H., Stadsfogde.

Lagergren, Börje, Bokhandlare.
Linder, Th., Kapten,

Markstedt, Joh., Verksegare*).
Markstedt, D. R., Radman, R. W. 0. *
Norrman, Carl, Handlande*). $1 #
Nyberg, S. A. G, Postmästare.

Ocklind; C Rektor, R. W. 0. # i
Ringstrand, N. G., Jigmistare.
Rosenberg, H. V., Jägmästare, R. W. 0

@4 i

Sandstrom, James, Grosshandlare*). /

| Sidenmark, Joh., Handlande. $
Sidenmark, Jonas,, Handlande. i
Sjostrom, C. L., Handlande. &

Solberg; J. 0. A., Kommissionsla_ndtmä_tareT ;
Soderling, E., Länsträdgårdsmästare. 4 i
Tilly, Uno, e. Jägmästare.

Högbom, M. G., Rektor. Vluegel, Jens, Tullforvaltare. _ i
Lagerqvist, H., Jägmästare. Vennerstrom, Aug., Doktor, R. W. 0.

— Löfgren, J. E., Handlande.*) Öquist, C., Borgmiästare. aT ;

Utom Westerbottens län boende ledamöter: oX i

Boisman, E. von, Ofverstelojtnant, R. S. 0.,
Skärblacka, Ockna*). 4 i

Braathen, G. P., Grosshandlare, Sundsvall*).

Cederberg, A. F. O., Ofverstelojtnant, K.
NW.—0. 2:a kl._

Dahlheim, K. W., Major, R. S: 0.

Ekevall, A. F, Häradshöfding, R. N. O.,
Stockholm*).

Francke, R., Grosshandlare, Stockholm.

Grahl, Hj., Skogsinspektor*).

Häggström, Carl, Doktor, R. N. 0., Stock—
holm*). f

*) 1 enlighet med § 4 i stadgarne erlagt ständig. afgift.

Kempe, Frans, Grosshandlare, Sfockholm. ät
Kempe, Seth., Grosshandlare*). tda
Lagergréen, A., Förste Landtmätare, R, W..
0., Linköping*). sM i
Malmgren, K. A., Jägmästare, Ytterån.
Sjoblom, Aug., Förste Provincialläkare; i
W. 0., Hernösand*). ä $
Storck, A., Bankdirektör, Stockholm. F i
Wikstrom, P., Grosshandlare, '
Akerstrom, J., Landtbrukare, i

L Odmark, Leonard, Handlande, Örnsköldsvik.