OCR Output

BP om m S ~ t
v 20 s k ”red » % x 2
> * v 3 f 2

> å ——

W ilhelmina socken:

Backsell, L., Handlande, Wilhelmina.
Dahlstedt, L., Pastor, Wilhelmina.
Edman, Handlande.
Eriksson, H. E., Hemmansägare, Hacksjö.
Eriksson, E. A., Faktor, Råsele.
Enocksson, A. E., Hemmansäg., Nästansjö.
Fahlén, Erik, Faktor, Malgovik.
Gafvelin, N., Hemmansig., Lofliden.
Gavelin, D. P., Hemmansäg., Granliden.
Gavelin, Erik, Nämndeman. Laxbäcken*).
Grönlund, P. A., Handlande, Svannäs.
Hagberg, H., Doktor, Wilhelmina.
Hällqvist, P. E., Hemmansägare, Djupdal.
Hamberg, Sven, Hemmansäg., Siksjö.
Holmgren, Marten, Hemmansegare och Kro—
nojigare, Skansholm.
Hällström, Sven, Hemmansäg. Jerfsjön.
Hellgrén, P. A., f. d. Kronol., Wilhelmina.
Ivarsson, Tvar, Hemmansägare, Granliden.
Ingelsson, J. E., Hemmansägare, Djupdal.
Ivarsson, D., Hemmansägare, Dalasjö.

Örträsk

Eklund, P. A., Snickare, Örträsk. _
Eriksson, Gust., Hemmansägare, —Örträsk.
Eriksson, Aug., Hemmansägare, Örträsk.
Eriksson, J. J., Hemmansägare, Örträsk.
Fredriksson, A. F., Hemmansäg., Skarda.
Hansson, Nils, Hemmansägare Skarda. '
Johansson, G. W., Hemmansäg., Örträsk.
Johansson, And. Arv. Hemmansäg. Örträsk.
Jonsson, Jonas, Hemmansägare och f. d.
Landtbrukselev, Örträsk. _
Jonsson, L. J., Gästgifvaro, Örträsk.
Larsson, G. E., Hemmansägare, Långsele.
Lindgren, H., Kassör, Örträsk.
Lindstrom, C. 0., Nämndeman, Långsele. .
Lundkvist, G. A., Skollirare, Örträsk.
Lindstrom, J. P., Hemmansägare, Långsele.

Tarna

Bodén, A. F. Hemmansägare, Björkfors.
Berglund, J., Handlande, Bjorkfors.
Carlsson, 0. Kapellpredikant.

Eriksson, Er., Hemmansägore, Lajsholm.
Filipson, Joh., Fjerdingsman, Tärnaby.

*) —I enlighet med § 4 i stadgarne. erlagt ständig afgift. _

Ivarsson, A., Hemmansägare, Stensele.
Johansson, A. A. Handlande, Nyluspen.
Lundberg, E. A., Maskinist, Wilhelmina.
Lidberg, S., Hemmansägare, Latikberg.
Markusson, J. A., Hemmansägare, Råsele.
Mannelqvist, D., Hemmansigare, Latikberg.
Mellstrony, J. 0., Hemmansägare, Arensjö.
Olofsson, H., Hemmansägare, Stensele.
Persson, A., Handlande, Wilhelmina.

Selin, 8., Handlande, Idvattnet.

Sundqvist, E. P., Skollärare, Skansholm.
Sundelin, H. F., Kronolänsman, Wilhelmina.
Selstrom, Kr., Handlande, Bäsksele.
Salomonsson, J. D., Hemmansiigare, Bisksele.
Sjodin, H., Handlande, Wilhelmina.
Wahlberg;, A., Handlande, Tresund.
Westin, L. A., Nämndeman, Siksjö.
Wikström, E., Hemmansägare Malgovik.
Äkerberg, J., Hemmansägare, Nästansjö.
Oberg, J. A., Handlande, Wilhelmina.
Ostergren, J. K., Hemmansägare, Dalasjö.

socken :

Lindstrom, E. A., Inspektor, Örträsk.

Lundberg, E. Hemmansägare, Örträsk.
Lundström, Joh., Snickare, Örträsk.
Näslund, Erik, Hemmansägare, Örträsk.
Näslund, Anders, Hemmansägare, Örträsk,
Norberg, G. B., Hemmansägare, Vargtriisk.
Olofsson, Joh., Hemmansiigare, Ortriisk.
Pehrson, J. W., Handlande, Örträsk.
Persson, P. Aug., Godeman, Örträsk.

Rehnman, 8. L. Handlande, Örträsk.
Sjögren, 0., Byggmästare, Örträsk.
Westerlund, A. F. Kyrkoherde, Örträsk.
Wiklund, Karl, Hemmansegare, Örträsk.
Ohrman, O. A., Handelsföreståndare, Örträsk.
Ohman, 0. B., Faktor, Skarda. '

#

socken :

Lundberg, K. J., Kronolänsman, Tärna. —
Larsson, J., Kommunalordforande, Tärna.
Pettersson, 0. P., Skolmästare, Laxnäs. — .
Stenmark, A. G., Hemmansägare, Granås.. 3