OCR Output

PA o i
_Jonsson, B. A., Handlande, Asele.
_ Salomon, Hemmansiag., Borg—
v $j y

Kellberg, E., e. Jägmästare, Asele. _
_Krusenstjerna, C. von, Postmästare, Asele.
Karlsson, 0. E., Bokhallare, Asele.
Lundh, Ad., Doktor, Asele.,
—Markusson, M., Inspektor, Asele.

arkusson, D., Hemmansig., Tenngjon.
Mattson, P., Förgångsman, Noret.
Martensson, J., Hemmansägare, Borgsjö.
Markusson, E., Hemmansigare, Hälla.
Mattson, P. J., Hemmansägare, Hälla.

en ++ 4

Norström, E., Bryggmästare, Asele.

Nordin, S. A., Handlande, Asele.

Nordin, J. D., Sockenkassör, Sörnoret.
Nordin, E. P., Handlande, Gafsele.

Nordin, N. E., Hemmansägare, Sörnoret.
Nordenmark, E. H., Hemmansägare, Gafsele.
Nordenmark, J. E., Hemmansägare, Gafsele.

Bjurberg, J. U., Kyrkoherde, Fredrika.
Borgstrom, J., Gästgifvare, Tallsjö.

Dahl, 0. I., Kronolänsman, Fredrika.
Danielsson, P., Hemmansägare, Lögda.
Danielsson, D. L., Hemmansägare, Norrfors.
Danielsson, J. N., Hemmansäg., Långbäcken.
Jonsson, J. A., Hemmansägare, Löfås.
Jonsson, D. E., Nämndeman, Klippen.

e

Dorotea

Bjuhr, C. T., Kronolänsman, Dorotea.
Burström, J., Hemmansägare, Ormsjö.
Eliasson, E., Hemmansägare, Ormsjo.
Eriksson, E., Hemmansägare, Högland.
Eriksson, E. J., Hemmansägare, Långsele.
~Eriksson, Kristoffer, Hemmansäg. Lajksjö.
Eriksson, Konrad, Handlande, Lafsjö.
Forsgren, J. 0., Hemmansäg., Östra Ormsjö.
Forsén, E., Gästgifvare, Bergvattnet.
Fridlund, J. P., Hemmansägare, Ormsjö.
Gustafson, J., Handlande, Bergvattnet.
Gustafsson, P., Hemmansägare, Bergvattnet.
Hahlin, E., Hemmansegare, Lajksjö.
Hammer, N., Folkskollärare, Bergvattnet.
Hellstedt, J. P., Hemmansägare, Viktorp.
Himmelstrand, F. T., Kyrkoh., Bergvattnet.
Ingelson, E. A., Arrendator, Afvaträsk.
— Johansson, C. J., Hemmansägare, Ormsjö.
Lindberg, C. J., Hemmansägare, Lajksjö.
_ Lindberg, K., Handlande, Lajksjö.
Lindblom, 0., Byggmästare, Afvaträsk.

*) ~I enlighet med § 4 i stadgarne erlagt ständig ledamotsafgift. i
% — 4

Fredrika

25 3. —

Nilsson, M., Hemmansägare, Gafsele.
Näslund, S., Hemmansägare, Björksele.
Nordenmark, Er., Förgångsman, Gafsele.
Olsson, Ingel Edv., Hemmansägare, Gafsele.
Olsson, E., Hemmansägare, Söråsele.
Persson, J. E., Skiftesgodeman, Gafsele.
Persson, J., Hemmansägare, Gafsele.
Rådström, J. A., Hemmansägare, Söråsele.
Salomonsson, Salomon, Hemmansäg., Rosendal.
Salomonsson, S. Th., Hemmansäg., Bomsjö.
Sundelin, Osk., Kronolänsman, Asele.
Svensson, Jon., Hemmansägare, Söråsele.
Svensson, P. E., Hemmansägare, Lomsjö.
Strömberg, J., Handlande, Asele.

Soderlund, Erik, Hemmansägare, Söråsele.
Vesterlund, E., Hemmansägare, Björksele.
Viklund, E. A:, Hemmansägare, Gigsele.
Äkerberg, J. E., Hemmansägare, Torfsjö.

socken:

Johnsson, J., Kommunalordf., Logda.
Nordenstedt, M. E., Handlande, Fredrika.
Paulsson, E. D., Hemmansägare, Tallsjö.
Sollén, J. A., Skollärare, Fredrika.
Sjoberg, J. E., Hemmansägare, Norrfors.
Sundqvist, J., Handlande, Fredrika.
Stromgren, Alfr., Skollärare, Fredrika.
Tidén, Ferd., Inspektor, Tallsjö.

socken :

Lindgren, N. P., Hemmansägare, Lafsjö.
Mikaelsson, M., Hemmansägare, Lajksjö.
Mårtensson, J. 0., Hemmansäg., Bergvattnet..
Nordenstedt, E. —J., f. d. Handl., Bergvattnet.

Nordenstedt, D. J., Bokhållare, Bergvattnet.
Näslund, G, Inspektor, Bergvattnet.
Olofsson, H., Hemmansägare, Ormsjö.
Olofsson, Z., Hemmansägare, Mårdsjö;
Persson, P. E., Hemmansigare, Svanaby.
Pålsson, P. E., Hemmansägare, Ormsjö.
Sahlman, 0., Handlande, Ormsjö.

Selin, E. E., Hemmansägare, Bergvattnet.
Selin, J. E., Hemmansägare, Bergvattnet.
Selin, N., Hemmansägare, Afvaträsk.
Sihlén, H., Inspektor, Bergvattnet.
Vestman, A. W., Kronojigare, Afvaträsk.
Vikberg, A., Inspektor, Bergvattnet*).
Wikström, L., Hemmansägare, Långsele.
Wikström, J. W., Hemmansäg., Svanaby.

Angman, E., Heinmansigare, Arksjon.