OCR Output

ohansson, Erik, Hemmansägare, Svansele.
Landén, h llunmansaflau' Ulriksdahl.
Lidén, C. 0 , Klockare, Ncnslo

Lidén, G. (‘ Inspektor, Norsjö.

Lidén, Per Aug., Skollärare, Heden.

Lidén, Erik, Handlande, Svansele.
Lindgren, 0. H Nämndeman, Norsjö.
Lindqvist, P. J, Stationsmästare, Bastuträsk.
Lindstrom, N‘ Hemmansägare, Bjorkniis.
Lundström, J. A Riksdagsman, Norsjö.

Borgstedt, P. H., Stationsinspektor, Jörn.

Brändström, Jonas, Hemmansigare, Kank—
berg. k s

Grundström, Gust., Skollärare, Jorn.

Holmlund, Jonas, Hemmansägare, Vestra
Aliden.

Larsson, Jonas, Hemmansig., Granliden.

Lindstrom, Joh., Hemmansagale Hornsträsk.
Lundgren, J. A., Hemmansägare, Ullbergs—
träsk.

Berglund, E. 0., Hemmansägare, Fårträsk.
Bergstrom, S., Kommunalordf., Malåträsk.
Bjorzén, A., Kyrkoherde, Malåträsk.
Eriksson, J. E., Kyrkovärd, Keppejaur.
Hällgren, S., Hemmansägare, Fårträsk.
Hällsten, J. L., Hemmansiigare, Aspliden.
Jonsson, Jak., Skiftesgodeman, Fårträsk.
Johansson, P., Kyrkovärd, Malåträsk.

_Abmhams»on J. A., Hemmanseg., Lomfors.
Abrahamsson, Obcm, Inspektor, Lycksele.
\Andemon And., Hemmanseg., Fäboliden.
‘Andersson, E. G Hemmansag, Kattisafvan.
Aspgren, E. J., Landstmgsman, Brattfors.
Berlin, N. K1, Jägmästare, Lycksele.
Berselius A. F., Jägmästare, Lycksele.
Bostrom, O., Inspektor, Lycksele. .
Burman, A. F., Lappfogde, Lycksele.
Bygdén, J. F., Nämndeman, Wianjaurtrisk,
Carlsson, C. J Hemmansig., Rusele.
Cederlund, O]of Hemmansäg., Tufträsk.—
Cruse, N. J. R., Kronofogde, Lycksele.
Egerstlom A., Jagmastale, Lycksele.
Eriksson, JOh. Hemmansig., Hornmyr.
Fahlgren, J., Faktor, Fahlträsk.

Forssgren, N. Fr., Hemmansig., Hornmyr.
Fahlberg, P. A., Sågverksägare, Lycksele.
Fredriksson, Joh., Hemmansäg., Wänjaurträsk,
Frykholm, A. Th., Kyrkoherde, Lycksele.

'
k

f ~ i t y >

Löfqvist, Carl, Kronolänsman, Norsjö.
Norén, C F., Handlande, Bjurträsk.
Nilsson, J. A., Nämndeman, Rönnfällan.
Persson, N. 8, Hemmansägare, Böle.
Sedin, E A., Kronojigare, Norsjö.
Söderström, J. W., Kyrkoherde, Norsjö.
Westerlund, Elis, Fakfm, Norsjö.
Westermark, Z., Hemmänsägare, Gissträsk.
Westermark, Abr., Hemmansägare, Gissträsk.
W eetelmml\ L., Gästgifvare, Bastuträsk.
Ostlund, 0 , klonoiägare, Bastutriiskt.

* ; Jörns socken:
| Lundevall, E., Doktor, Norsjö. ;

Lundstrom, C. J., Hemmansäg., Hornsträsk.
Marklund, J., Hemmansägare, Sundheden.
Nordell, Alfred, Kronolänsman, Jörn,
Stenberg, J. U. Kronojägare, Hornsträsk.
Svensson, Albert, Handlande, Oster—Jorn.
Thelberg, E., Inspektor, Jorn.

Walter, L. E., Kyrkoherdg, Jorn,
Wikstlom, N E Kronojägare, Asele.
Wiklund, Skollalme Ullbergstriisk.

Mala socken:

Lindblad, K. R., Inspektor, Malåträsk.
Lindström, N. 0., Landstingsman, Malå.
Mortzell, E. V., Hemmansiigare, Mörtjärn.
Mortzell, F. 0:, Hemmansägare, Mörtjärn.
Mörtzell, G. E., Hemmansägare, Holmsjö.
Renström, J. G., Hemmansägare, Tjernberg.
Sjostrom, J. J., Hemmansägare, Lainejaur.
Sparrman, —C. (G., Kronolinsman, Malåträsk

Lycksele socken:

Glas, Gottne, Inspektor, Lycksele.
Grönlund, 0. K., Handlande, Kroksjö.
Hamrin, Fritiof, Handlande, Lycksele.
Hammarberg, C. J., Hemmansägare, Sand—
vik.
Hedin, Apotekare, Lycksele.
Hedman, Erik, Nimndeman, Bjorksele.
Hofverberg, H., 'Veterinär, Lycksele.
Holm, P., Kronolänsman, Lycksele.
Hultin, Carl, Flottningsförest., Lycksele.
Israelsson, I., Skiftesgodem., Vänjaurbäck.
Johanson, _J. F., Kommissionslandtmätare,
Lycksele, *
Jonsson, D. E., Hemmansägare, Gäddträsk.
Jonsson, Nils, Hemmansiig., Knaften.
Johansson, J. F., Nämndeman, Björksele.
Jonsson, P., Kronojigare, Lycksele.
Jonsson, J. U., Skiftesgodem. Berglunda.
Karlsson, Nils, Hemmansäg., Lomfors.
Lindqvist, N. M., Bagare, Lycksele.