OCR Output

— 710

Fahlgren, L. P., Hemmansägare, Ersmark.
Fahlgren, Jonas, Hemmansäg., Ragvaldsträsk.
Grönlund, Carl, Hemmansägare, Kåge.
Gustafsson, G., Hemmansägare, Meåle.
Hedlund, J. A., Hemmansägare, Bureå.
Hellstrom, F. w. , Inspektor, Nyhamn.
Huss, C. H., L0]tnant
Holmstedt E M., Smed, Brännan.
Holmstrom, M., Hemmansägare, Bergsbyn. —
Hällgren, G., Hemmansägare, Innervik.
Johansson, Mik., Kronojigare, Stimnings—
gården. >
Jonsson—Wikman, A., Hemmansägare, Bo—
viken

Takobsson-Aman, J., Hemmansägare, Inner—

vik.
Kagstrom, J., Sågställare, Kåge.
Larsson—Furberg, A., Hemmansigare,
gerbyn.
Lindberg, J., Kustuppsyningsman, Brännan.
Lindholm, J., Inspektor, Kåge.
Lindström, E:. Gästgifvare, Inre Ursvik.
Lindholm, J., Hemmansägare, Burea.
Lundberg, Carl, Hemmansägare, Degerbyn.
Lundström, A. V., Hemmansägare, Yttervik.
Lundström, A., Hemmansägare, Lund.
Markgren, A., Komminister, Kyrkobordet.
Marklund, H. 9 , Hemmansägare, Gärdsmark.
\Iarklund Nils, Hemmanseg Svanfors.
‘Nilsson, > J A.; Hemmansägare, Karlgard.
Nilsson, Hugo, Disponent, Kåge.

De—

Byske

Bergmark, Karl, Handlande, Dringsmark,.
Baér, A. 0. E., Apotekare, Byske
Enksson T.; Hennnansagale Lillkågeträsk.
Forssén, Herm., Kassor, Brännfors.
Fahlgren, Leonald Hemmanqagale, Ostvik.
Forsberg, Aug., Patron, Byske.
Häggqvist, Olof, Kyrkoherde, Byske,
Högman, A., Kapten, Abyn.
Lindmark, J, Kommunalnämndsordförande,
Drängsmark.
Lindberg, K. D, Handlande, Byske.
Lindqvist, A , Namndeman, Norrlångträsk.
Lindfors, (rust Landstingsman, Fällfors.
Lundqwsf X Hemmansag, Drängsmark.

Norsjö

Almqvist, J. A., Nämndeman, Norsjö. —
Ask, E., Skiftesgodeman, Bjurtrisk

Alm, E. A, Hemmansigare, Bastutjirn.
Bjursell, Olof, Hemmansägare, Bjursele.
Björk, A , Nämndeman, Björkås
Dahlberg, J., Fjerdingsman, Norsjö.

*) I enlighet med $ 4 i stadgarne erlagt ständig ledanlotsafgift. SP .

Nordström, C. E., Inspektor, Bureå.
Nordlund, J., Hemmansägare, Sorbole.
Nordlund, K. 0., Garfvare, BureA.
Nyblad, T. O., Haradsskrifvare, R.
Brännan.
Nyström, J., Hemmansägare, Skråmträsk.
Pettersson, J., Hemmansägare, Hedensbyn.
Pettersson, J. A., Hemmansägare, Yttre Urs—
vik.
Regnell, A., Kassor, Kage.
Sandstrom, L. E., Ängbåtsförare, Inre Ursvil.
Stenlund, E., Ndmndeman Bölesvik.
Stenman, N., Hemmansagare Ragvaldsträsk. !
Stenberg, K., Hemmansägare, Lund.
Stenberg, J. U., Nämndeman,. Stämnings—
gården. —
Stlandbelg J. V., Hemmansig., Gummark.
Sundberg, G., Possesionat, Tarsnäs.
Södergren, P. W., Inspektor, Bodan.
Stromberg, 0, R.. Stämningsgården.
Soderberg, J., Hemmansiigare, Myckle.

Wikstrom, J. A., Hemmansägare, Yttre Urs—
vik.

Westerlund, K. E., Inspektor, Klemcnsnäs.
Wiksten, G, Hemmansägare, Skråmträsk.
Zimdahl, P., Kantor, Brännan

Östlund, Joh., Hemmansägare, Sunnana.
Östensson, And., Nämndeman, Ersmark. $
Ogvist, K. 1, Hemmansägare, Sjöbotten. _

W. O

socken :

Markgren, P., Handlande, Källbomark*).
Norman, Uno, Disponent, Ytterstfors. '
Nyman, A. E , Bokhållare, Ytterstfors.
Palmberg, —J. A., . Fattiggårdsföreståndare,
Frostkåge. i .
Sundberg, E, Hemmansigare, Abyn.
Skog, A., t. f. Länsman, Byske
| Westerdahl, A. (G, Doktor, Byske.
Wikberg, J. A, Hemmansäg., Stensjön.
Wikstrom, J. A Hemmansägare, Afvan*)
Asell, D., Ka,ntm Byske.

Astrom, C J., Åbyn.
Östlund, And , Hemmansa;_.,, Ostanbiick*).
Ostlund, E., Inspcktm, Furudgrund.

socken :

Dahlqvist, E. W , Handlande, Bastuträsk.
Edenstrom, Gust, Nämndeman, Norsjö.
Forsgren, C. Oscar, Handlande, Norsjö.
Fällman, J. A, Hemmansäg , Svansele.
Grahn, J. A., Handlande, Norsiö.
Hamrén, N., Doktor, Norsjö.