OCR Output

s 88 —

Wännäs socken:

Bäcklund, 0., Hemmansägare, Wiännäs. Karlsson, K. J., Landstingsman, Wiännäs.
Boström, G., Postmästare, Wännäs. Lindberg, J., Byggmästare, Wipnäs.

Degermän, 'Joh., Nämndeman, Jemteböle.
Forssén, S., Hemmansägare, Winnis.
Holmgrén, 0., Sergeant, Wiinniis. Z 3 5 >
Johansson, Joh., f. d. Hemmansägare, Nyho. !"U(Ä]*"Mu”*"l'- J., [“8";:"1”_1'- Nyby. §
Jonsson, Joh., f. d. Hemmansägare, Vänfors. | éwelgbergk. A. von, Stationsinspektor, Nyby.
Jonsson, Carl J., Hemmansägare, Brån. Oberg, F., Kyrkohérde, Winniis.

Lindgren, C., Handelsforstandare, Wiinniis.
Läth, J. A., Kronolänsman, Wännäs.

Degerfors socken:

Andersson, Nils, Nämndeman, Rödå. Nilsson, 0., Folkskollirare, Degerfors.
Bjorkman, K. G., Stationsinspektor, Hällnäs. | Nygren, Per, Hemmansägare, Tegsnäset.
Carlsson, P., Inspektor, Degerfors. Palmqvist, A., Kronojägare, Näsland.
Carlsson, Algot, Handlande, Hällnäs. Rosén, L., Doktor, Degerfors.

Clasén, R., Apotekare, Degerfors. Siogren, Joh.,, Namndeman, Renfors.
Eriksson, Johan, Kyrkovärd, Degerfors. Agren, Axet, Kronolinsman, Degerfors.

Johansson, N., Skiftesgodeman. Granön.

$ så f Astrom, E., Nimndeman, Anäset.
Johansson, J. F., Hemmansiigare, Hjuken. ätt *3 t s

Johansson, Erik, Nämndeman, Tväråträsk, — | Åström, And., Verksägare, Degerfors.
Lundgren, Aug., Hemmansägare, Tväråträsk. | Aström, 0. T., Inspektor, Tvärålund.
Malm, Edv., Hemmansägare, Hjuken. Ogren, Nils; Faktor, Granön.

Safvar socken:

i

Broman, H.; Kronolinsman, Sifvars + + + | Johaånsson, J, Faktor, Säfvar.' eS
Brändström, J., Skiftesgodeman, Sifvar. Karlsson, 0. M., Hemmansägare, Botsmark.
Briindstrom, Aug., Hemmansiigare, Talsmark. |Lind, K. E., Handlande;, Säfvar. 3e
Eklund, E., Hemmansägare, Grafmark. Lofwenmark, J., Kyrkoherde, Säfvar.
Eklöf, Th., Slöjdlärare, Säfvar. — Marklund, H. 6., Hemmansägare, Ostnäs:
Forssell, E., v. Konsul, Säfvår*). 2 Pahlberg, F. H., Folkskollärare, Sifvar.
Forssmark, J., Faktor, Sifvar. — Rydholm, 0., Kapellpredikant, Holmin.
Fällman, L., Hemmansägare, Talsmark. Rönnlund, J. E., Handlande, Grafmark.
Fällman, J. A., Handlande, Bullmark. Sandberg, G. L., Gästgifvare, Säfvar. '
Fällman, Alfr., Skomakare Säfvar. Sandström, A., Faktor, Botsmark. burd
Grubbström, J. A., Kyrkovärd, Holmön. Sandström, J A., Hemmansägare,
Granberg, K. (G., Hemmansägare, Säfvar. Sandstrom, A., Handlande, Botsmark. si
Holmgren, 0., Faktor, Skeppsvik. _ — | Söderström, Faktor, Botsmark. 200
Holmgren, A., Hemmansägare, —Säfvar. Wincent, C. J., Hemmansägare, Täfteå. «+(
Israelsson, Jonas, Nämndeman, Säfvar. | Aström, A., Hemmansägare, Aträsk. ioci
Jakobsson, J., Hemmansiigare, Tviramark. Osterlund, C. 0., Hemmansägare, Ytterboda.

»

i $ Bygdeå socken:

Ahn, Fr. von, Handlande, Skinnarbyn. Grubbstrom, J., Hemmansägare, Dalkarlså.
Ahn, A. E. yon, Kyrkovird, Legdeå. Grubbstrom, L. V., Kapten, Ratuvik®)
Andersson, G. V., Handlande, Brobacken*) | Harke, Hj., Doktor, Robertsfors.

Berglund, P., Hemmansägare, Rickleå. Högström, J. A., Handlande, Sikeå. ij
Burstrom, C. F., Sjökapten, Dalkarså. Hörnström, V., Inspektor, Robértsfors, V
Bäckström, C. 0., Hemmansägare, Dalkarså. Isberg, Otto, Hemmansägare, Skinnarbyn. : , ;
Briindstrom, J.,; Hemmansiigare, Dalkarså. Jakobsson, Jak., Nimndeman, Bobacken. oS
Carlsson, C. E., Hemmansiigare, Akulla. Johansson, L. A., Hemmansiigare, Skinnarhyas 6

Danielsson, Frans, Gästgifvare, Djekneboda. | Johansson, Joh., Hemmansägare, Sikeå. —

> 1 enlighet med § 4 i stadgarne erlagt ständig afgift.