OCR Output

— 66 — .

Edlund, 4., Hemmansäg., Håknäs.
Edstrom, G. R.,
Wallen.

Edström, M., Inspektor, Brattfors.
Engman, J. P., Hemmansiig., Håknäs.
Ericsson, Hj., Bokhållare, Olofsfors.
Eriksson, Joh., Hemmansäg., Hörnsjö.
Eriksson, J., Hemmamag Homs]o

Eriksson, Joh., Hemmansäg., Oresund.
Ersson, J., Faktor, Holmfors.

Göransson, E., Hemmansäg., Hummelholm.
Hallstrom, V., Inspektor, Kylörn.
Hansson, H. P., Hemmansäg. Lefvar.
Hellstrom, A., Jägmästare, Sörbyn.
Holmlund, L. J., Hemmansig. Afva.
Holmgren, E., Hemmansäg., Lögdeå.
Häggström, N., Kronolänsman, Lefvar*).
Hörnqvist, 0., Hemmansäg., Brattsbacka.
Hörnsten, L., Hemmansäg., Lögdeå.
Hornstrom, Helmer, Godeman, Lefvar.
Jakobsson, Joh., Hemmansäg., Ore.
Johansson, L., Hemmansäg., Håknäs.
Johansson, P. E., Hemmansäg., Mullsjö.
Jonsson, August, Hemmansig., Hallen.
Jonsson, J., Nämndeman, Långed. —
Jonsson, 0., Handlande, Nyåker.
Landstrom, L. Q., Hemmansig,, Mo.
Larsson, 0. A., Hemmansäg.— Sunnansjö.
Lindgren, J., Hemmansag Gräsmyre,
Lundin, Faktm Ore.

Lofroth,
Lögdin, Abr., Hemmansäg., Mo,

Kontraktsprost, I; N. O.,

N. J., Forvaltare, R. W. 0., Håknäs.

Lundqvist, G., Inspektor, Mo Ängsåg.

Mellén, H., Doktor, Lefvar.

Molin, G. P., Rättare, Olofsfors.

Nordin, Hotellägare, Lefvar.

hmdm J 0.,—1;
W. 0., Lefvar.

Nm'dgmn, P., Godeman, Bdgg(nd
Nordlander, Leo, Bankkamrer, Lefvar.
Nordstrom, 0. A., Hemmansig., Haknas.
Ortman, Arthur,
Printz, C: R., Kamrer, Lefvar.
Stromberg, Joh., Skräddare, Aspeå.
Stromdal, J., Hemmansig., Langed.
Sundqvist, C., Rättare, Holmfors.
Svensson, J., Hemmansäg., Baggård.
Thorsen, G.,
Tiren, V., Veteringr, Lefvar.

Tundal, Arvid, Kapten, Lefvar.

Turdfjsell, W. Handlande, Wallen.
Ultvedt, N., Forvaltare, Mo Ängsåg*).
Wallander, N. A., Hemmansegare, Jernis.
Walleij, R. Hemmansägare, Brattsbacka.
Wiklund, Ad., Riksdagsman, Brattfors.
Wiklund, And , Landstingsman, Lögdeå.
Wikner, E. A., Handlande, Wallen.
Wigren, J. M., Faktor, Rundvik.
Winnberg, W., Kassor, Olofsfors.

Aberg, .L. J., Hemmansägare, Lögdeå.

9

<| Ohman; G., Inspektm, Klöse.

Odmark, J. W., Arrendator, Prestbordet.
Osterlund, Ad., Hemmansägare, Håknäs.

Bjurholms socken :

Bäckström, W., Bjurholm.
Hansson, Joh., Hemmanseg., TLillarmsjö.
Helmer, M., Apotekare, Bjurholm.
Jonsson, Johan, Hemmanseg., Näsmark.
Jonsson, G., Gistgifvare och
Bjurholm.

Jonsson, J., Kommunalordf., Bjurholm.
Kempe, 8. G. L., Doktor, B]urholm
Lindstrom, And., Hemmansegare, Agniis.

urmakare,

Markgren, R., Kyrkoherde, Bjurholm.
Nygren, Olof, Nämndeman, Nytorp.
Nyberg, Joh., Handlande, Bjurholm.
Post, G. von, Bokhållare, Agnäs.—
Schmidt, J. Inspektor, Agnäs. — .

Tidén, N., Inspektor, Stenniis.

Väng, 0., Kronojigare, Bjurholm.
Ohrman, Karl, Kronoliinsman, Bjurholm.

Umeå socken:

Ahnlund, 0., Kyrkoherde, Th. D:r, Backen.

Andersson, Erik, Hemmansägare, Obbola.

Andersson, J., f. d. Riksdagsman, Baggböle.

Andersson, Aug., Hemmansägare, Teg.
Andersson, Walfr., Handlande, Teg.
Andersson, Karl, Hemmansägare, Hössjön.
Andersson-Sandstrom, Erik, Trehörningen.
Amberger, W., Bryggenegale, Teg.

Bäckman, J., Skräddare, Öbacka.

*) L enlighet med § 4 i stadgarne erlagt ständig afgift.

Bergstrom, C. W., Inspektor, Teg.
Bergstrom, E., Hemmansiigare, Hörneå.
Bjorkman, C. J., Hemmansägare, Röbäck.
Bodén, Carl, Hemmansägare, Håkmark.
Bosin, Axel, Länsagronom, Grisbacka.
Bostrom, Oskar, Handlande, Teg.
Berglund, E., Mjolnare, Stocke.

Bostrom, C. M., Förvaltare, Hörnefors:
Broman, J., Kronolänsman, Teg. —

d. 'F(’l@gl{lfl\fl]nmlSSd] ie, R,

t. f. Kronolänsman, Lefvar. .

Disponent, R. W. 0., Olofsfors*).