OCR Output

r
|

l

i

— 65 —

Herr 0. 'Th. Bergström, Häradsskritvare, R. W. O.

Herr Johan Broman, Kronolansman.

Herr H. R. Linder, Kommissionslandtmätare.

Herr Johan Jonsson, Landtbrukare och skiftesgodeman,

Suppleanter :

Herr P. Sandström, Skiftesgodeman, Teg.
Herr F. O. Sjöström, Kommissionslandtmätare.

Agrikulturkemist: &
flerr C. N. Pahl,.Lektor, Fi. D:r.

Länsagronom:
Herr Axel Bosin.
Lansmejerist:
Herr Edvin Westerlund. /
Dikningsforman:
Andersson.

Lanstradgardsmastare:

Herr C.~H. Landsberg, adress: _ Umeå.
Herr Emil Söderling, adress: Skellefteå.

Föreståndare för länets slöjdskola:
Herr .P. A. Åström.
Kringresande Slöjdlärare:
Herr Th.. Elelof, ,

Arbetande ledamoter.

Nordmalings socken:

~Abrahamsson, J., Hemmanseg., Sunnansjö. _ | Bodén, C. M., Sjökapten, Lefvar.

Almgren, A. G. L.,. Apotekare, Lefvar. Bäcklund, R. Gästgifvare, Afva.
Andersson, Victor, Hemmansäg., Håknäs. Carlberg, Fil., Styrman, Rundvik.
Berglund, A., Hemmansäg., Mo. Dahlén, A. Postmilstare, Lefvar.
Béergstrim, J., Rättare, Sörbyn. Dahlström, I. Edv., Skollärare, Lefvar.

Blomquist, S., e. Jägmästare, Olofsfors. Dyberg, E. E., Inspektor, Rundvik.