OCR Output

4

I stambok inforda h(‘;ndjur

10

1
2
2
1
1
1
8

I stambok införda handjur F i

2

a— ns fN NL_ =— 24 MN— QX

e x 9 Antagna stamtjurar 2 2

3

30
5
18
“8
2
5

39
D
12
T
7
2
2

Utlemnade frisedlar

3
2
3
2
3
2
2
5
1
%
5
7
39|4

Bronsmedaljer

**

\
A

Nilfvermedalj

7

5 ©7, prisbelönade djur af
‘ å anmälda

3.,
8.,
l 1

2\ 6
7| 62.,

4| 19| 93| 12| 105| 61:,

+
7

i

4

0) 100
9
Ö7
3 87.,
181 77.
63 86.,

©
+

9
100

6

30| 8
t3

48

6

J
9
i

S:ma

34] 146 100

*

14
4

15
12
7
26
3
8

Extra pris i< o

a
Kronor

0
5
3
3
4
5
$

x

39| 40| 179

m
38
3
2
8
5
2

Ordinarie pris

©
i

3\|1

— S:ma

3
3
6
29107
T
3
28112
09 L»)a 195/1018

12

i
$

41 1
2
9
1
3
T

0| 4

m

$

U
9
2

Extra pris

Pris

6
8
3
3
9
4
19
6
10

1
13

21
2

|Ordinarie pris

\

3
7
2
7
2
9
15
28

7

7 | _ _ Anmilda djur

4\ 19
2
31
2
2
3

3
1
1
3
2
2

Extra
3:dje

2:dra

Pris
1
1
1
1
1
4
4
3

Klass 'IV
1
1
1
1
1
t
2

Anmälda djur FZP : 35

Godkända

0
4

f; 42 «o3 sfo = — 4 _ E—

Extra

2
Ö

—+ åv (

Pris
4
8
12

3:dje

3 10
1

Klass IH

2:dra

2
1
3
3
09 20} 781

10
14
5
2
3
18
3
23
'6
13
20
52

Anmiilda djur

Extra % $

3:dje

Pris

2:dra

Klass TI
1
1
1
1
1
3

Anmälda djur

3:dje

2«lta :

Pris

Klass I
1
2
1
1
5

Anmälda djär

*

Bullmark ...
— Degerfors

ställe

\

”Vestansgjö ..

Premierings—
Tegsnäset ..

— Lycksele
Ruskträsk

: Sorsele

Barsele

Robertfors,
Skinnarbyn .