OCR Output

94 ._.

39| :

Förrättningsställe. P
; Reqvirent. E #
Socken. By eller ställe. 5 >
Transport | . 58
Tärna. :. XUmfots. f
5 Ofre Björknäs.
3 Nedre . dio. 8
å Rönnbäck.
p Björkås.
Mo i Norge. 1
Resdagar under sommaren | 11
Tjenste— och resedagar under vintern | 26
Premieringsresor
Summa dagar | 140