OCR Output

f Förrättningsställe. >
Reqvirent. * jé #
Socken. By eller ställe. $F
Transport | 24
Byske. Dalbäck. Hemmanseg. . K. U, Lundmark m. fl. 1
ä Tällberget. » 0. Nordlund m. fl. 1
7 Rismyrligen. 5 0. Persson. 1
7 Norrlångträsk. Nämndem. A. Lindqvist. 1
Abyn. Flere af byamiinnen. 1
Säfvar. Tväråmark. Flere at byamännen. 1
Umeå. Baggbole. Konsul E. Unander—Scharin. 1
å Tomtebo. Hushållningssällskapet. 2
Lycksele. Karonsbo. Hemmanseg. Långström. 1
ä Lycksele kyrkoby. |Forvalt. G. Lindbeck m. fl.| : 2
3 Bäfverträsk. — Hemmanseg. R. Jonsson. 1
% Sandvik. — . , [Hemmanseg. .Hammarberg.! :;1
å ~Brattfors. Inspektor Ohlsson. Al
% Vägsele. Hemmanseg. Konradsson. 1
§ Attonträsk. & P.E.Ssandström. — 4
y %fa %& m I Te 5t
$ Kroksjö. 3 O—K. Grönlund.|: 41
% Arfträsk. > — T. V: Holmgren—.|
Stensele. Stensele kyrkoby. |HaAradsdom. A. Rådström o.
Kronolänsm. Lindahl. 2
7 Kaskelougt. 1
§ Ankarsund. 1
§ Umnäs. & 1
% Forsmark. 1
1 å Slussfors. 1
; + Wärna. Rödingsfors.
7 ¥ttervik. l
5 Laxnäs. .g
% Granås. >
ä Bjorkfors. 2 i
4 Klippen. i
Trpt | — 59