OCR Output

Förrättningsställe.

Reqvirent. S ä
Socken. By—eller stalle. tZ.
Umeå. Teg. Skiftesgodem. P. Sandstriom.| _ 1
— 9 Norrböle. Norrböle byamiin. 1
Vännäs. Nyby. Ingeniör J. Rieck—Miiller. 1
Nordmaling. Sorbyn. Jägmästar A. Hellström. 3
% Strömsör. Doktor Carl Häggström. 1
7 Olofsfors bruk. Disponenten Thorsen. 1
% 'Nyåker. Torparen E. O. Eriksson. +
Bjurholm. ; — Agnäs. Inspektor J. Schmidt. 1
s Bjurholms kyrkoby. Kronolinsm: K. Öhrman o.
Bagaren I. Nordberg. 2
§ ‘Bjurivattnet. ; 3 Hemmanseg. Strandberg. 1
& Karlsbäck. Nämndem. J. Abrahamsson.| _ 1
% Näsmark. Henmmanseg.; J. Jonsson. 1
å Ström. Hemmanseg. J. Jonsson. 1
, W Profåker. Hemmanseg. Gust. Grahn. 1
% Öreström. Hemmansegarne: E. O.
2 ' Eriksson o. Gust. Häggdahl./| _ 1
Orträsk. Ortriask. Kyrkoherden Vesterlund 0.]] _ 9
s $ fInspektor Lindström. — |
Degerfors. — Anäset. Hemmanseg. J. V. Perssonl| _ 5
Vännäs. Andersson, Ren m. f1i.J
å Ekorrträsk. Byamiinnen. 1
Skelleftea. Bole— by. Konsul H. Häggbom. . | _1
2 Trpt | 24