OCR Output

— 42 — —

Postmästaren G. Molin i Lycksele, Hemmansegaren P. O. Persson i
Wänjaurbäck, Gårdsegaren A. K. Rudin i Lycksele, Handlanden E.
Sandström och Inspektor A. Sjöström i Björksele, Hemmansegaren
G. A. Svensson i Gäddträsk.

i Sorsele socken: Kyrkoberden E. Svensson och Handlanden
J. H. Kramer i Sorsele, Hemmansegaren Isak Sjogren och Godeman
Carl Aug. Johansson i Blattniksele, Handlandena S. O. Forsberg
och P. A. Forsberg i Breskafors, P. A. Bäcklund i Bure och Joh.
Sundelin i Gargnäs, Skolläraren S. Ljunglöf i Gargnäs, Hemmans— /
egarne Josef From i Gargnäs, B. Sorsén i Nedre Gautsträsk och —
E. 0. Högberg i Högbränna, Handlandena C. A. From i Johannis— /
berg och C. G. Gustafsson i Kraddsele, Godemännen P. J. Harr i /
Kataliden och G. J. Försberg i Lotträsk, Hemmansegarne J. Abrams—
son i Råstrand, Nils Isak Johansson i Ruoptockheden, Johan Lin— 1
der, J. A. Sandberg och P. O. Jonsson i Sandsj6, Erik Rådal och /
P. 0. Bickstrom i Stensund, J. Holmberg, S. A. Olofsson och J. E.
Gradin i Tväråträsk, J. I. Grundström samt Poststationstörestånda—

ren N. J. Strömgren i Öfre Gautsträsk.

i Asele socken: Hemmansegarne J. E. Andersson, D. Almroth
och M.. Almroth i Almsele, S. Näslund i Bjorksele, J. Mårtensson i |
Borgsjö, M. Nilsson i Gafsele, J. Persson, J. E. Nordenmark och |
E. K. Nordenmark i Gafsele, E. Markusson, D. E. Hansson och P, i
J. Mattsson i Hälla, N. E. Nordin i Sörnoret, N.—K. Edin i Skolan |
och E. J. Johansson i Torfsj6, Postmistaren C. von Krusenstjerna, |
e. Jägmästaren O. Ohlsson—Coos, Apotekaren . Ekstedt, Handlan— |
den S. A. Nordin, Bryggmästaren E. Norström, Bokhållarne 0. E. |

Karlsson och Faktorn Ernst Eklund, alla i Asele.

i Fredrika socken: Hemmansegarne J. N. Danielsson i Lang—
bäcken, J. A. Jonsson i Lédfas, J. E. Sjoberg och D. L. Danielsson
i Norrfors, Nämndeman D. E. Jonsson i Klippen och Handlanden
Johan Sundqvist i Fredrika.‘ s

i Dorotea socken: Hemmansegarne J. Burstrom och E. Elias—
son i Ormsjö, E. Eriksson i Höglund och E. J. Eriksson i Långsele,
Handlanden K. Eriksson i Lafsjö, Hemmansegarne J. 0. Forsgren
i Oster Ormsjö, J. P. Fridlund i Ormsjö, P. Gustafsson i Bergvatt+
net, Folkskolläraren N. Hammer i Bergvattnet, Hemmansegarne J.
P. Hellstedt i Viktorp, C. J. Johansson i ÖOrmsjö och C. J. Lind:
berg i Lajksjö, Handlanden K. Lindberg i Lajksjö, Byggmistaren
0. Lindblom i Afvaträsk, Hemmansegarne N. P. Lundgren i Lafsjö,
M. Mikaelsson i Lajksjö och J. 0. Mårtensson i Bergvattnet, f. d.
Handlanden E. J. Nordenstedt och Bokhållaren D. J. Nordenstedt
i Bergvattnet, Hemmansegarne H. Olofsson i Ormsjö, Z. Olofsson i .
Mårdsjö och P. E. Påhlsson i Ormsjö, Handlanden O. Sahlman i
Ormsjö, Hemmansegarne N. Selin i afvaträsk, L. Vikström i Lang:

sele, J. W Wikström i Svanaby och E. Angman i Arksjö. å