OCR Output

9g —

3 i Burträsk socken: Kyrkoherden P. O. Källström i Gammelbyn,
Handlanden Albert Lundström och Inspektor Mauritz Klockhoff i
Kvarnbyn.

i Skellefteå socken: Skiftesgodeman J. A. Briandstrom i Skråm—

Ångbåtsföraren L. E. Sandström i Inre Ursvik. Nämndeman
_E. Stenlund i Bölesvik, Inspektor K. E. Westerlund, Hemmansegar—
me N. A. Andersson i Sunnanå, P. E. Eriksson i Bäck, K..E. Alm
i Sörböle, A. Larsson Furberg i Degerbyn, N. R. Fahlgren i Sör——
böle, Martin Holmström i Bergsbyn, O. R. Strömberg i Stämnings—
gården, J. Lindholm i Bureå, N. V. Lundström i Yttervik, A. Lund—
strom i Lund, H. 0. Marklund i Gärdsmark, J. Norlund i Sörböle,
Nystrom i Skramtrask, J. H. Strandberg i Gummark, N. Sten—
_ man i Ragvaldstrisk, K. Stenberg i Lund, J. Söderberg i Myckle,
A. Jonsson—Wikman i Boviken, G. Viksten i Skråmträsk, J. Petter—
son i Hedensbyn, J. Jakobsson—Åman i Innervik och Karl Joh.
Oqvist i Sjöbotten.

i Byske socken: Kyrkoherden Olof Häggqvist och Handlanden
K. D. Lindberg i Byske, Fattiggårdsföreståndaren J. A. Palmberg i
Frostkage, Patron Aug. Forsberg i Byske, Hemmansegarne Enok
Sundberg i Åbyn och Leonard Fahlgren i Ostvik, Namndeman An—
ders Lindqvist i Norrlångträsk, Hemmansegarne P. Eriksson i Lill—
kågeträsk, A. Lundqvist i Drängsmark och J. A. Wikstrom i Afvan,
Handlanden K. Bergmark i Drängsmark, t. f. Kronolänsman Arvid
Skog i Byske och Kassor H. Forssén, Brännfors.

i Norsjö socken: (Nämndemännen J. A. Almqvist i Norsjö, l;
—_A. Nilsson i Rönnfälla och And. Björk i Björkås, Skiftesgodeman
Erik Ask i Bjurträsk, Gästgifvaren L. Westermark, Handlanden E.
W. —Dahlqvist och Stationsmästaren P. J. Lindqvist i Bastuträsk,
Hemmansegarne Nikolaus Lindström i Björknäs, Nikolaus Landin i
Ulriksdal, Erik Ant: Alm i Bastutjern och Nils S. Persson i —Böle.

i förns socken: Alb. Svenson i Oster—Jörn, In—
_ spektoren Emil Thelberg i Jörn, Skolläraren L. A. Wiklund och
_ Hemmansegaren J. A. Lundgren i Ullbergsträsk.

i Malå socken: Hemmansegarne F. A. Mörtsell och E. H. Mörtsell
— i Mörttjern, E. U. Berglund i Fårträsk, J. L. Hällsten i Aspliden, J. E.
_ Renström i Tjernberg och G. E. Mörtsell i Holmsjö, Inspektor K. R. Lind—
blad, Kyrkovärdarne Petrus Johansson i Malåträsk och J. E. Eriksson i
Keppejaur samt Skiftesgodeman Jakob Jonsson i Fårträsk.

i Lycksele socken: Hemmansegaren E. G. Andersson i Kattis—
afvan, Jägmästaren N. Kr. Berlin i Lycksele, Hemmansegaren C.
J. Carlsson i Rusele, Faktor Johan Fahlgren i Fahlträsk, Sågverks—
egaren P. A. Fahlberg i Lycksele, Handlandena 0. K. Grönlund i
Kroksjö och F. Hamrin i Lycksele, Kronolänsman P. F. Holm i
Lycksele, Hemmansegaren D. E. Jonsson i Gräddträsk, Nämndeman
J. F. Johansson i Bjorksele, Handlanden J. Lindström i Lycksele,

L

#