OCR Output

Ne C

”“ Nso 4 (B.) Bilaga till Landtbrukstidskrift för öfre Norrland.

— Westerbottens Läns

_ Kongl. Hushållningssällskaps

Handlingar

för ar 1499

FSrsta delen. '

...

Uraeå&, 3
Aktiebolaget Westerbottens Tryckeri,
1899./— —

äd F