OCR Output

Västerbottenä lans allmanna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. B. Landsk ansl iet. N:ris 188—203.

ce > 6 is å & 4 Ang. styrel—
N:r 188. I styrelsen for Gideå & Husums älvars flottningsförening %n my för
har utsetts förvaltaren J. Schmidt, Bjorna, disponenten Gustaf Schelin i ';; ; .; ; ,
x vs % S å > + 7 Gidea & Hu—
Ornskoldsvik och jägmästaren M. Carlgren i Djursholm samt till supple— . 3
sums älvars

anter grosshandlaren A. Strandberg i Alne, Ornskoldsvik och disponenten

T H 5 ss äa i pr H flottnings—
E. Eriksson i Bodum, Örnsköldsvik. Vidare har utsetts till syssloman: föroningo¬
ning.

{. kronofogden Robert Westman i Ornskoldsvik.

Till skiljomän inom Fredrika socken:

Handlanden O. A. Edman, Tallsjo, med Viktor Hedlund i Tallsjö så—
som suppleant, samt

inom Asele socken:

kommunalnämndsordföranden M. P. i Asele med hemmans—
agaren E. C. Salomonsson i Borgsjö, Åsele, som suppleant.

Till ortsombud inom Nordmalings och Bjurholms tingslag:
Faktor A. Lundberg i Stennis, Aspsele, samt

inom Asele tingslag:
Inspektoren J. E. Borgstrom i

na = > —

N:r 189. I styrelsen for Fjällåns flottn'ngsförening har till ledamö—
ter utsetts D. J. Nordenstedt, Bror Olsson och A. P. Andersson med An—
ders Wikström och Elving Nordenstedt, alla i Dorotea, såsom suppleanter.
Vidare har utsetts till skiljomän: landsfiskal B. Nordin i Dorotea. Till

Ang. styrel—
se m. m. for

k ; % 5 Fjalla
ortsombud: J, Lindberg i Lajksjöberg. Till syssloman: D. J. Nor— n 1882

2 an s så 4 ottnings—
denstedt, Dorotea. Till ledamot i styrelsen har av Länsstyrelsen förord— förening

nats jägmästaren W. Fellenius, Dorotea.

N:r 190. I styrelsen för Torvsjöåns flottningsförening har till leda— ÄR2 Styrel—

möter utsetts K. W. Marcusson, Carl Ohman och P. W. Johansson i Vil— °8 ! 1.1.1_.oför
helmina med Karl Söderlind som suppleant. Vidare har utsetts till skil— TOrys10ans

jomän: Fjärdingsmannen J. A. Westman och hemmansägaren I. E. Ols— f:_(jttmpgs¬
örening.

i