OCR Output

F 0 pr

rar ärendets avgörande i befintligt skick; kommande handlingarna i
ärendet att under tiden hållas här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska därav taga del.

Vederborande landsfiskal anmodas skyndsamt hit insända uppläs—

ningsbevis.
Umeå i Landskansliet den 21 november 1921.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umed 192721 ; u;: p. a.