OCR Output

s& ©
han eljest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som
bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Umeå den 18 oktober 1921.
Gustaf Hultman.
Umeå i Landskansliet den 18 oktober 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. H. Skoglund.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket. u. p. a.