OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. B. ; Landskansliet. N:r 80.

Uppläses i länets kyrkor.

På begäran av Västerbottens läns hushållningssällskap intages föl— Ang. ställen
jande och tider för
hästpremi—
K UN G Ö RE LS E. eringar in—
om länet.
Besiktningsmöten för premiering av hästar komma att innevarande
år hållas i Västerbottens läns underdistrikt å nedanstående ställen och
tider :
Plats och tid: Lokalombud:

Vindeln 4 juli kl. 10 f. m. fanjunkare Nils Tavelin.

Vännäs 4 juli kl. 4 e. m. hemmansägaren J, 0. Dahlgren.

Hingstbetet, Täfteå 5 juli kl. 1 e. m. hemmansägaren Oskar Karls—
son, Haga.

Strombacks unghistbeten 6 juli kl. 1 e. m. hemmansägaren Oskar
Karlsson, Haga.

Umeå 7 juli kl. 10 f. m. hemmansägaren Oskar Karlsson, Haga.

Bygdeå 8 juli kl. 10 f. m. fanjunkare C. G. Astrom.

Anaset 8 juli kl. 1 e. m. veterinär V. Vallin.

Lövånger 9 juli kl. 10 f. m. handlanden J. Bexelius.

Burträsk 9 juli kl. 4 e. m. fjärdingsman C. J. Lindberg.

Skellefteå 11 juli kl. 10 f. m. länsveterinär J. Boström.

Byske 12 juli kl. 12 midd. veterinär J. E. Strandberg.

Jörn . 18. juli kl. m. hand!landen J. A. Karlsson.

Norsjö 14 juli kl. 11 f. m. hemmansägaren J. B. Nordström.

Lycksele 15 juli *kl. 11 f. m. veterinär E. U. Molén.

Långvattnet (Stensele) 16 juli kl. 2 e. m. hemmansägaren Rob. Lind—
berg.

Vilhelmina 18 juli kl. 11 f. m. hemmansägaren Aug. Gronlund.

Asele 19 juli kl. 10 f. m. handlanden Jonsson.

Dorotea 19 juli kl. 5 e. m. inspektor H. Wikstrom.

Fredrika 20 juli kl. 11 f. m. hemmansägaren E. Nordenstedt.

Bjurholm 20 juli kl. 4 e. m. fabrikor F. Berg.

Nordmaling 21 juli kl. 11 f. m. veterinär Sten Enstrom.