OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

: Ser. B. L an ds ka n s li e t. N:r 30.

Uppläses i Norsjö och Mala socknars kyrkor.

Härigenom meddelas, att den till tisdagen den 15 innevarande mars Ang.inställd
klockan 11 fm. utlysta exekutiva auktionen å hälften av hemmansdelen

2 1. 2 % o % 8 exekutiv
7 /256 mantal n:r 1 litt. Ada Släppträsk i Malå socken inställes.

auktion.
Umeå i Landskansliet den 12 mars 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Hugo A. Svensson.

Umeå 1921. (Tryckerifören. Fojket, u..p; a.