OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar

1

Ser. B. L a nds kansliet. Nir 1.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:r 1. Sedan Sandö Sågverks Aktiebolag härstädes anhållit om till— Ang. upplag
stånd att å Torvsjö kronopark i Vilhelmina socken 'hava upplag av eld— av eldfarlig
farlig olja av första klass till en myckenhet av 1,500 liter, varder ve— olja.
derbörande, som kunna hava något emot bifall till ansökningen att er—
inra, härigenom forelagt, att inom fjorton dagar efter denna kungörel—
ses uppläsande i Vilhelmina sockens kyrka, hit inkomma med yttrande ö—
ver framställningen, vid äventyr, om det forsummas, att målet ändå av—
göres.

Handlingarna 'hållas under tiden tilgängliga hos landsfiskalen i
Vilhelmina distrikt.

Umeå i Landskansliet den 5 januari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Hilding Lundelius.

*

Umeå 1921. Tryckeriforeningen Folket, u. p. a.