OCR Output

— Gavelin,

rek orsgren, E. 0., Inspektor, Söråsele.

Gavelin, E. P., Förgångsm., Ofre Rissjon.
N. E., Hemmansegare, Yttre Ris—
sjon. ¬
Gavelin, E. D., Hemmansegare, Gafsele.
Gavelin, Eric, Hemmanseg:, Yttre Rissjön.
Gaunitz, V., e. Jägmästare.
Hansson, Salom., Hemmansegare, Elgsjö.
Ingelson, 0. E , Hemmansegare, Gafsele.
ngelson, Ingel, Hemmanseg., Tallberg
Ivarsson, P., Forgingsman, Afyasjö.
Johansson, J. E., Hemmanseg., Osternoret.
Jonsson, Erik, Hemmansegare, Afve
Jonsson, J. 0., Hemmansegare, Orgnis.
Jonsson, P. J., Hemmansegare, Sandsjö.
Jonsson, Jon., Hemmansegare, Afvasjö.
Jonsson, E. A., Hemmansegare, Borgen.
Jonsson, 0. A., Hemmansegare, Borgen.
Jonsson, Krist., Hemmansegare, Lomsjö.
Jonsson, B. A , Handlande, Asele.
Kristoffersson, Salomon, Hemmansegare,
Bergsj6. — $
Kellberg, E., e. Jägmästare, Asele.
Larsson, Håkan, Hemmanseg., Lomsjö.
Mmuindt, Ad, Doktor. . . _.
Markusson, M., Inspektor, Asele.
Markusson, D., Hemmansegare, Tennsjön.
Markusson, P., Nämndeman, Gafsele.
Mattsson, P., Förgångsman, Noreet.
Malmgren, K. A., Jigmistare, Asele.
Martensson, 0. D., Hemmanseg., Borgsjö.
Nilsson, E. D., Kyrkvärd, Sörnoret.

Nordin, J. D., Sockenkassör, Sörnoret.
Nordin, Alfr., Handlande, Asele.

Nordin, E. P., Handlande, Gafsele.

se‘ : få 5

Nordenmark, Er., Förgångsman, Gafsele.
2 &
Olsson, Abr., Hemmansegare, Asele.
Olsson, 'Ingel Edv., Hemmansegare, Gaf—
sele. f
Olsson, E., Hemmansegareé, Söråsele.
1 +«
Persson, P. A., Hemmanseg., Osternoret.
Persson, 07 E; Hemmansegare, Öfre Ris—
sjön.
Persson, J. E., Skiftesgodeman, Gafsele.
‘Persson, Salom., Hemmansegare, Elgsjö.
Rådström, J. A., Hemmansegare, Söråsele.
Ronnholm, E. V., Faktor, Asele.

Salomonsson, Erik, Hemmansegare, Lill—
Logda. $

Salomonsson, Salomon, Hemmansegare,
Rosendal.

Salomonsson, S. Th., Hemmansegare, Bom—
sj0. i k
Salomonsson, S., Förgångsman, Bomsjö.
Sundelin, Osk., Kronolänsman, Asele.
Svensson, Jon., Hemmanseg., Söråsele.
Svensson, P. E., Hemmanseg., Lomsjö.
Strömberg, J., Handlande, Asele.
Söderlund, Hemmansegare, Hammar.
Soderlund, Erik, Hemmanseg., Söråsele.
Tilly, U., e. Jägmästare.
Vesterlund, E., Hemmansegare, Björksele.
Vestman, A., Handlande, Asele.
Viklund, E. A., Hemmansegare, Gigsele.
Akerberg, J. E., Hemmansegare, Torfsjö.
Odmark, Leonard, Handlande, Asele.
Ostman, J., Handlande, Asele,

Fredrika:

Bjurberg, J. U., Kyrkoherde, Fredrika. ;
Borgström, J., Gästgifvare, Tallsjön.
Dahl, 0. I., Kronoliinsman. 5
Danielsson, P., Hemmansegare, Lögda.
Hansson, Daniel, Hommanseg;.,Norda"nås.
Hansson, Joh. E., Hemmansegare, Löfås.

Isaksen, Jorgen, Faktor, Nordanås.
Johnsson, J., Kommunalordf., Lögda.
Nordenstedt, M. E., Handlande, Fredrika.
Paulsson, F. D., Hemmanseg., Tallgjon.
Strömgren, Alfr., Skollärare, Fredrika.

Dorotea:

Bjuhr, C. T., Kronoliinsman. 4

Eriksson, Kristoffer, Hemmansegare, Lajk—
sjön.

Eriksson, J., Hemmansegare, Ormsjön.

Göransson, Erik, Hemmanseg., Lafsjön.

Hallin, E., Hemmansegare, Lajksjön.

Himmelstrand, F. Th., Kyrkoherde, Berg—
vattnet.

Ingelsson, E. A., f. d. Nimndeman, Afva—
träsk.

Johansson, Per, Hemmansegare, Häggås.

Johansson, Per, f. d. Nämndem., Arksjön.
Jon_sson, M!k., Nämndema.n, Laisholm.
Jonsson, Nils, Nämndeman, Lajksjön.
Lindström, Sven, Arrendator, Mårdsjön.
Näslund, G., Inspektor, Bergvattnet.
Olofsson, P. E., Hemmansegare, Granås.
Persson, P. E., Hemmansegare, Svanabyn.

Rehn, N., Poststationsföreståndare, Berg—
vattnet,