OCR Output

—Jonsson, Joh., Godeman, Ytterhiske.
—Jonsson, Jonas, Hemmanseg., Degerniis.

' Köllberg, A. . H., Kommissionär.' — Schiissler, 0. V., Förvaltare, Obbola. 3
Köhler, Iumt,rlng(fnun;, Teg. Schöning, Ludv., Ofverste, K. S. 0.
Linder, Th., Kapten, Grisbacka. Silfrerling, K. J. A,, f. d. Major, A. S; 0.,
Linder, Joh., Ingeniör, Grisbacka. Axla j
Lindgren, 0. P; Hemmanseg., Bränland. | Stein, V. T. Ingeniör, Ytterhiske.
Lindgren, And., Mjölnare, Ersmark. Siifsten, P., Hemmansegare, Brännland.

mark. 5 ät Ohlén, John, Förvaltare;, Baggböle.
_Olsson, And., Hemmansegare, On. Ohman, E., Kapten, Teg.

Lindström, A., Hemmansegare, Teg.

i

Regnér, P. B., Seminaricadj., Ytterhiske.

Rydin, C., Handlande, Grisbacka. — ~ f
Jonsson, Carl, Hemmanseg., Westerhiske. | Ronnberg, M. A., Kronoliinsman, Ytter— —
Jonsson, Olof, Byggmiästare, Teg. 3 hiske. ay t z A ;
Jonsson, Nils, Hemmansegare, Sorfors. E., Hmn'l{mnsegare, Tafvelsjö.

Jonsson, Jonas, Hemmansegare, Bole. Sandgren, Jonas, Kyrkoviird, Grisbacka.
3 i 3 D 3 D 7 3 3 ) 3
Jonsson, Olof, Kapten, Teg. © — Sandgren, Per, Hemmanseg, Ersmark.
) 3 3 3 © ä ©& 4 3 3 ä ©9 j Ni
Jonsson, Carl, Landtbrukare, Obacka. Sandström, Olof;' Hemmansegare,
Lde 3 ) v 5 is 1 3 l‘ 20 2 7‘ i
Jonsson, Per, Landtbrukare, Obacka. Sandstrim, P., Skiftesgodeman, Teg.

Kjellén, L., Forestindare för Yttertafle | Sandström, And., Hemmanseg., Öfverboda. —T
landtbrukssköla, R. V. 0., Yttertafle. Sandstrom, E., Hemmansegare, Bole:

i ns e av Rbea Holr i >
Lindgren, J., Förvaltare, Strömbäck. sten, H. G., Nimndeman, Tafvelsjon.

iderblom, J., Agronom, Yttertafle.

x

Lundberg, Aug., Hemansegare, Teg. Söderlind, J., f. d. Hemmanseg.,
Lundberg; J. P.. Byggimiistare, Teg:. Söderström, . J., Fiskodlingsföreståndare,
Nathanaelsson, A., Hemmanseg., Stöcke. Piparböle. 3

Nilsson, Erik, Häradsdomare, Böle. Sjöström, 0., Snickare, Ersmark. :
Nilsson, Nils, Hemmansegare, Österteg. : | Tunell, A. E., Forvaltare, Sandvik.
Nilsson, Nils, Kyrkovärd, Westerhiske. Vessman, P., Hemmanseg., Vesterhiske.
Nilsson, Olof, f. d. Hemmanseg., Ytterhiske. | Vikner, C. U., Landtbrukare, Teg.
Nilsson, N., Hemmansegare, Bränland. Vinberg,—C. V., Revisor, Carlsvik*)
Nilsson, Joh., Riksdagsman, Skrafvelsjö. | Viinnman, J., Hemmansegare, Degerniis. j
Norberg, S. F; Ingeniör, Ytterhiske. Zachrisson, J., Hemmansegare, Ytterhiske.
Norberg, Chr., Ingeniör, Teg. Äbm'g', V., Gästgifvare, Stöcksjö.

' detvö 7 > N os ”hisk o
:imdét)?"” Llottghofz”“ estmh;»ke. Aberg, Karl, Hemmansegare, Mickelträsk.
Nördström, A. H., Kronojägare, Innertafle. *+ _ 91 *. *+ 2 4

Ohlsson, Axel, Komminister, Backen. Ahman, V., Landtbrukare, Håkmark.
Olofsson, Olof, Hemmansegare, Ronnbiick. | Ahrling, A., H#radshifding, R. N. 0., Ve—
Olofsson, — Aug., f. d. Hemmanseg., Anu—| .. sterhiske. *

Pehrsson, Olof, Hemmansegare, Baggbole, | ; s i
s i tm n t k t Ogren, J., Handlande, Granön.
Persson, P. E., Hemmansegare, Tafvelsjö. | ;. 4 us
Pettersson, Joh., Kyrkoviird, Grisbacka. |Ohman, Nils, Hemmansegare, On.

Wiännäs: ; *

Ahlgren» G, Ingeniövr, R. V. Q,, Nyby. | Hansson, Johan, Kyrkovärd, Vännäs:
Andersson, Anders, Handlande, Strand. | Härdelin, R., Flottchef, Viinniis.

Danielsson, J., Hemmansegare, Bran. Johansson, Joh., f. d. Hemmanseg., Nybo.

Eriksson, Erik, yngre, f. d. Hemmanseg., ‘Jonsson, Joh., f. d. Hemmanseg., Vänfors.
Vännäs. Jonsson, Carl, Hemmansegare, Brån.

Forsgren, Carl, Hemmansegare, Nyby.s [ Läth, J: A,, Kronolänsman, Vännäs.

Fredriksson, H., f. d. Hemmanseg., Brån. | Sellman, A., Postmästare, Nyby
3 > 5 ' 7 föd 1e Se S 1
Hansson, K. P., f. d. Hommansegare, Viin— Strömbom, C. F., Stationsinspektor, Nyby . 3
näs. Oberg, F., Kyrkoherde, VYinnis.

2 ©) 3 v 2

Degerfors:

Andersson, J. U., Kronojägare, Hjuken: | Carlsson, P., Inspektor, Degerfors.
$ v ri MA C JaS lt 9 Ms i
Andersson, Nils, Nämndeman, Rödå. Carlsson, Algot, Handlande, Hällnäs.

*) Erlagt ständig ledamotsafgift.