OCR Output

— 560 —
l äe id9 e 2 i
i t $ Transport 12,250/ —
Kostnader för agrikulturkemiska undersökningar : i %
lön 4t föreståndaren ..... .. .. .. .. (; n c tot falsk 500| —2
för särskilda undersökningar................. f reefa s t de J5 &2 57a eE
Kostnader för fiskodlingsanstalten i Piparböle : ä
Hön ät ip ec cen iomea 250|
# © % Tillsyningsmannen.. .. . .. 3Lia ecs 5 301 1090] — &
omkostnader i (öfrigt.:.... .. .. .. / .. i o ie c tds 400| — 7501 ——
Kostnader för fiskodlingsanstalten i Sillskatan ...... 7815
D:o for kontrollering af insaltad stromming 450(52
D:o för undervisning i j00 2
:o ,, tryck och | 1,000]—
Pko ,, — postförsändelser ................ . >>> >> 200] ——
D:o > Jriköp at skrifter ...3 .. —2 200| —
Kostnader för husslojdens befrämjande :
till Centralslöjdsk olam, . ;. 1. e ce i ve el aler er 2,000/+—
Till kringresande slöjdläraren :
. Ls e Sp d — 1,000
beräknade respengar. — 1,200| —
till slöjdskolor i kommunerna ............ +i + + 1,800/ — —
till folkskolelirares undervisning i slöjd ................ 1,190] — 6, 100/——
Premier för hästafvelns uppmuntrande ..............:.. | 5001 —
Omkostnader vid hästpremieringsmöte ........... .. — 2001
Hingstunderhall förutoni inflytande språngafgifter — 28004 —
Bidrag till notboskapspremieringsfonden ................ 15 2,500] —
Omkostnader for landtbrukstidskrift.:................ 9251 —
Bidrag till omkostnader för länets deltagande i| >
konst— och industriutställningen i Stockholm ar
18072 12 1n — ee en at ee sea rs ee ee 0 p oe eå S b tds © '| 2,000] —
Aflöningar : \
M SCkreLCFrATETN .: .. ie — — e i e o e t s l e ded J +\ 900)
Pss . ;. 5ss c a eds h) 300 — \
» ”väktmästaren o n e p e 601 — — 196011
Pension till f. d. linsmejerskan J. G. Pihlström .. 12800 —
ulsiffet 1 . . ce n tsops ‘ 1,690| 08
Behållning att afsättas till Besparingsfonden ........ |, 5,000| ——
Kronor | |36,375| 08

se er Mr —