OCR Output

|
i 8 e

2 Ströms by, Hemmansegarne Jonas Eriksson och M. A. Jakobsson.
Orträsk, Gästgifvaren L. J. Jonsson, Inspektor 0. Ohlson, Hemmans—

egaren 0. A. Sandström, Handlanden S. L. Renman, Kyrkoherden A. F.

Vesterlund, Begrafningsplatsen och folkskolan.

Tallsj6, Inspektor G. Tidén.

Dorotea, Kyrkoherden F. T. Himmelstrand och Inspektor A. Vikberg.

Söråsele, Kronojigaren E. T. Ohman, Hemmansegarne J. A. Rad—
strom, Erik Olsson, Jon Olsson, Krist. Persson, och Jakob Gavelin samt
Inspektor 0. Forsgren.

Asele by, Prostgården, Doktor Lund och sjukstugan.

Obbola sågverk.

Umeå stad, Enkefru A. Scharin, Fabrikör M. Viklund, Rådman R.
H. Karsten, Sjömanshuset, kyrkogården, stadsträdgården och begrafnings—
platsen.

Backen, Kyrkoherden Ahnlund och Komminister Ohlsson.

Regnér.
Tomtebo, Direktor L. Kjellén.
Bygdeå, Prosten A. H. Sandstrom och Folkskoleinspektören P. 0.
Lundkvist. ‘
Nysätra, Doktor E. Heeggstrom, Kronolänsman J. A. Grundberg,
Herr Carl Lancén och kyrkogården.
Löfånger, Kyrkoherden . V. Elfgren och Kronolänsman M. Norén.
Bureå, Gästgifvaren Holmstrom.
Långviken, Hemmansegaren J. Lundberg och Handl. M. Bergmark.
Ostra Fahlmark, Lojtnant Hofverberg.
Kage, Disponenten Hugo Nilsson.
Skelleftea, Kronofogden (i. Bergstrom, Kronoliinsman J. 0. Grenholm,
Stadstridgarden och Froken Hortelius. ;
Elfslunda, Jägmästaren N. G. Ringstrand.
Ursviken, Konsul Edv. Billow och Kapten H. C. Klockhoff.
Brännan, Häradsskrifvaren T. O. Nyblad, Kantor P. Zimdahl och
begrafningsplatsen.
_ — Byske by, Enkefru M. Lindberg, Handlanden C. Lindberg, Garfvaren

' J. A. Lindberg, Garfvaren J. Bjorkman, Bagaren F. M. Johansson, Krono—

länsman Joh. Landström, Kyrkogarden och Begrafningsplatsen.

Abyn, Herr V. Bucht och Forvaltaren Sundqvist.

Jörns by, Kronolänsman A. Nordell, Handlanden A. Svensson, Kyrko—
herden L. Valter, Skolliraren G. Grundstrom, Handlanden E. Markgren,
Herr V. Utterstrom, Doktor E. Lundevall, Gästgifvaren Frans Holmqvist,
Fru Anna Valdenstrom och Begrafningsplatsen.

Mala, Kronolänsman G. Sparrman, Gästgifvaren Bergström och
Kyrkogården.

Gissträsk, Hemmansegaren Z. Vestermark.

Norsjö by, Inspektor Conr. Lidén, Apotekaren A. Tyréen, Handlan—
den O. Forssgren och Doktor Forsslund.

Krangfors, Hemmansegaren Per Andersson.

På sätt de under året ingifna arbetsrapporterna nirmare angifva

hafva varit af liknande beskaffenhet som forr och huf—

Ytterhiske, Skiftesgodemaqnen J. Jonsson och Adjunkten P. B. |