OCR Output

— se

rr rr er enmmmmmmmemnnman ” soa

Förrättningsställe.

3 & p&
; Reqvirent. 0 3
Socken. By eller ställe. & E
/ & ' Trpt.! ~ 63
Jorn Aselet Kronojigar N. E. Vikstrom. 1
$ Kaxliden Hemmanseg. Olof Boman 1
i Myrheden Formanstag. Olof Svenskman 1
Skellefteå Grannäs Hemmanseg. Carl Hedqvist 2
45 Medle Hemmanse. G. Gustafsson m. fl. 2
77 Brännan 1
45 Elfslunda Jägmäst. N. Ringstrand 1
Anderstorp Grossh. Hillberg.
s ”Tarsnäs Herr G. Sundberg 2
& Storkåge Disponent H. Nilsson 1
3 Varuträsk Flere hemmansegare 1
Byske Östanbäck Ett flertal hemmansegare 2

i Storavik Hemmanseg. Johan och Jonas! >
Holmstrom 1
Förrättningsdagar under sommaren 79
Resedagar 9
Forrittningsdagar under vintern 26

Summa dagar