OCR Output

Förrättningsställe. '

F Reqvirent o%ä'
Socken. By eller ställe. S 5 E
äs 31
Sorsele. Saxniis och Stensund Hemmanseg. Bäckström 2
% Blatniksele Gästgif. Renman m. f. 1
å Rågoliden 1
Lycksele Lycksele kyrkoby
39 Betsele
x Umgransele _ |
s Kattisafvan
' Stensele Bastuträsk Hemmanseg. Blomgren
X Barsele i
X Stensele kyrkoby Gästgif. Radstrom
3
Vilhelmina Sjulsmark
$ Luspen f 1
4 Tresund 1 tf
s Nästansjö Nästansjö byamän 1
¥ Vilhelmina kyrkoby Länsm. Hellgren 1
: Kristineberg Herr Aug. Gronlund 1
3 Svannäs Herr P. Grönlund +1
af Dalasjö 1
% Siksjö 1
¥4 Idvattnet 1
Jorn
dör Stenträsk ä
l Missenträsk 6
Karstriisk

se