OCR Output

1

i

— 24 —.

a

For sommarens förrättningar, hvilka togo sin början den 17 Maj

Förrättningsställe. d
* & &
2 % Reqvirent. oa 3
Socken. By eller ställe. 5 8
U meå Norrfors Hemmanseg. Per Olofsson
3 Obbola Hemmanseg. Anders Hogberg
Ultervik Ofverjigm. A. M. Hellström
x Stocke och Strom Stöcke byamän
7 Bole — Dir. Kjellén o. Hem. : Jonsson 1
$ Osterteg Hemmenseg. Per Persson o. A.
Andersson. 9
Nordmaling Sorbyn Forvaltare A. Treffenberg 1
Norsjö Bastutrisk Hemmanseg. L. Vestermark o.
K. Andersson 2
Ts Holmträsk Marten Holmberg 1
ä1 Vikberg Anton Björek 1
ä » Braxträsk Hemmanseg. Erik Eriksson 1
73 Norrestriisk Hemmanseg. P. A. Lidén 1
is Asen Hemmanseg. 0. Sundgvist Y‘ 4
77 Rengård 4 Hemmanseg. Berggren _ f| _ i1
w Petiknäs Hemmanseg. Lundqvist m. fl. 1
3 Svanaheden Hemmanseg. Olof Bjorck 1
oo Svansele Hemmanseg. J. A. Fällman o.
Frans Ericksson 1
45 Bjurträsk Hemmanseg. J. Ask 1
5 Norsjö kyrkoby 1
17 — — Båtfors Hemmanseg. Carl E. Stenmark| _ 1
Malå Rentjern d
. Malåträsk Gästgif. Bergstrom i
57 Fartrisk Hemmanseg. S. Hällgren 11
Släppträsk Hemmanseg. E. 0. Hallgren} 1
Sorsele Gargnäs — 1
mt Sandsele 1
» Sorsele kyrkoby Länsm. Lindberg m. f1. 2

Trpt 51

Jnia atsa

1© >> + >