OCR Output

Sd O s

land Norra, Grafbäck, Gravfors, Granfors, Gulltjärn, Häggnäs, Höga—
lidl_en, Kettbegsheden, Krokbäck, Krökån, Liden, Nylrin'e-n:/ O]s@idéu/n,
Ryssjön, Sel.v'ors, Sjöbäck, VStork],i'den, Sforrödjningsberget, Stortjärn Nor—
ra, Stortjärn Södra, St.lv'ang.holwm, Akullgjon och Asjon. i X

Detta beslut skall, där det icke på anförda båsvär undanrödjes, trä—
da i tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som
kommer att upprättas under år 1922.

Det åligger landsfiskalen i Bygdeå distrikt att om denna kungörel—
ses uppläsande i Bygdeå sockens kyrka från pastorsämbetet infordra och
hit insända uppläsningsbev is.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1921.

f AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman

a

Umeå 1921 Tryckeriforen. Folket, u. p. a.