OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungörelser

ar 1921.

Ser. A. L an ds k ansliet. N:r 238.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

Som fru Hildur Lindkvist i Rusksele, vilken blivit vald till kommu— Ang—en inom

nalfullmäktig i Lycksele socken för tiden 1 maj 1919——31 december 1922
numera avsagt sig ifragavarande uppdrag, kommer ny sammanräkning

av de vid val av kommunalfullmäktige inom Lycksele socken avgivna rös— k(”""””l_al"
ter att inför Länsstyrelsen företagas å Länsstyrelsens sessionssal den 15 fullmäktige

instundande januari kl. 11 fm.
Umeå i Landkansliet den 31 december 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå FolkeL. u. p. a.