OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L and s kansliet. N:r 233.

Upplases i Mala sockens kyrka.

Som nämndemannen Anton Harnesk i Malåträsk, vilken blivit vald Ang. en in—
till kommunalfullmäktig i Malå socken för tiden fran och med den 1 ja— om Malå
nuari 1921 till och med den 31 december 1924 numera avlidit, kommer ny — Sockens
sammanräkning av de vid val av kommunalfullmiaktige inom Malå soe— kommunal—
ken avgivna röster att inför Lansstyrelsen företagas å Länsstyrelsens ses— fullmäktige

sionssal tisdagen den 3 instundande januari kl. 11 fm. uppkom —
gö s men ledig—
Umeå i Landskansliet den 19 december 1921. het *

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

”meå 1921. 'YYryckerifören Folket, u. p. a.