OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. Cand‘s‘k i&n‘s 1 fet. N:r 212.

Sedan chefens for Kungl. Justitiedepartementet ombud för tillsyn ö— Ang. förord—
ver tryckta skrifters allmängörande i Umeå lektorn Otto Leonard Holm Dat
blivit på egen begäran entledigad från sin befattning från och med den för tillsyn ö—
1 januari 1922, har Herr Statsrådet och Chefen for Kungl. Justitiedepar— ver tryckta
tementet den 8 innevarande november féorordnat lektorn Gustaf Adolf Kla— skrifters all—

reén att från ovannämnda dag övertaga befattningen ifråga.
Umeå j Landskansliet den 16 november 1921.

På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. E. Emilén.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.

de i Umeå.