OCR Output

Västerbottens läns allmänna
Kungorelser

ar 1921.

ma emma eee

Ser. A. L a n ds k a ns liet. N:r 210.

Upplases i Byske sockens kyrka.

Sedan fraga vaekts om utfärdande av sådant förordnande, varige— Ang. sam—
nom å Byske kyrkoplats jämte lämpligt område däromkring skulle for— mantrade
klaras utgöra municipalsamhälle, varder kommunalnamnden i Byske i Byske.
socken ävensom invånarne å kyrkoplatsen och i trakten däromkring häri—
genom kallade till sammanträde infor Länsstyrelsen i Godtemplarhuset i
Byske tisdagen den 22 innevarande november klockan 12 på dagen för
att i ärendet horas.

i Landskansliet den 12 november 1921.

PA Lansstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1921. 'Tryckerifören. Folket, u. p. a.