OCR Output

Västerbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A. L a nds kansliet. N:r 207.

Upplases i tingslagens kyrkor i vad den ror
respektive tingslag sondagen den 4 dec. 1921.
K 4 5 5 $ : P $ Tingstermi—
Författningsenligt kungöres att 1922 års lagtima ting med tingsla— her ir 1992
gen inom länet blivit usatta att taga sin början å följande tider:

å 2 2 i

% l
yea Vårting k % Höstting |
; E $ | § 4
T im g s +a g 1| # $ 3
2 1$ . Sammantrade 128 | Sammanträde |
| | 3 ol 5 12
1”11;»1:—;;;|5i6;m=;1'- .514;
| | [ 3 | |
Nordmalings och Bjurholms % "’/ [*/ 1”'/ eE( _ = |* j
Degerfors‘ ...!.. mA ie | — “/ /5 . ‘— — | 25/ 123/10]
[‘Tnl(‘}l n p + in ht ra e sea ? “““ Iifi I / 1'5/ !10/ ö/5 6/6 | —Ta 4 q /101 /1()! /11;
Skellefteå K kk n s ks e n a i | = "/ H/d 10/4“’/0 —| —|—| _/!,; M /igdl ” /1 11| 3Z
Mali och Norsjö + . i —3,4% :$ . — | 6 — —— [8); |%5 å — 1 — |—
Nysitra‘:..:."..!. 1. ... ho | —|12 l" */r,, | — '4‘—'31/8“6/10 > 1
I;llltrdSl\S .................. };;"(’/ b/; : 1/,,; *. | F* —‘i_"b/ )å/u r 01 C
IA(le(xlo ................... 30/11“—1—!_"—‘;“‘— '_'|1/5 -,/5)!'_;““;_‘i
| Asgele".:....; . .. / /; — 1eds 1| — —;—!——i-f—Ä—;'/a'/wÄ— e Nes
Vilhelmina 2/2f~—\— — | —— | =—| — [( 0| — 1 o [ —

Omeå i Landskansliet den 1 november 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Urmeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.