OCR Output

9_*j6] 11 ’fiéa

N 2 3 4 | +]—eJ 7_ |2
Allmänna landsvigen till Notholmens lastageplats inom
Nordmalings socken.
1 / s1 Långed Johan Erikssons Ä :a 20| 333 52 | 5 28 | |
2 ‘!/51&1 9> D:0 5 334 13 1 7 1 1
11 4 ss P Anders Karlssons A:a | 18] 385| 47 | 2 25 120
oD 4 D :o b 336| | 13| ; %
* % Adolf Edvard Stromdal 8| 337 21 | i 11 |20
4 ©/ sa H D :o 50| 388 116| 2 70
$1 ”/ äs Jonas Jonsson 8 8991 81 | i 11 |20
4 % D :o 50/ 340| 116| s 70
2l > ”> Ssa å Mo och Domsjö Aktiebol.| 8| 341/ 20| s 11 |20
$ Per Magnus Landfors
Ä :a 3| 342 T 4. |20
Jernäs Nils Olof ögrens Ä :a 8 348| 20| : 11 |20
$ Johan Brännlunds ä :a 6| 344| 15 | ; 8 140
& Nils Molins Ä :a 3| 345 1 | s 4 |20
Isak August Berglunds
8| 346| 20| : 11 [20
p Johan D. Vallin 10| 347 25 | a 14
V Jonas öberg 12 348 31 16 |80
5 Johan Petter Johansson | 8| 349| 20 | ; 11 120
Sven Alfred Häggström | 12] 850| 31 | i 16 |80
33 Adolf Higgstriom 3| 351 1 1s 4 |20
& Per Lydig 6| 352) 151 s 8 140
$ Karl Asberg S °850 20| ; 11 |20
& Per Persson 71 854| 18 | : 9 180
S Per Efraim öberg 61 355 15 | s 8 |40
h Johan David Lydigs A:a | 10| 356| 26 14
Jakob Johansson 8|'8571| | 20| 7 11 |20
F| ”;. ä; Abråham Petter Hans—
sons änka 55| 8581 189 | e 19
h Johan Strömmens äÄ :a 9/—859/: '29 | e 12
57 Gustaf Erikssons A:a 5| 860| — ' 16 | 2 T
ss Jakob Georg öberg 5/ 361 16 | 2 7
$$ Jonas Johansson 21 362 6 | 9 2 180
Summa | | | 935| | 512 |40] 512 140
Landsvägen Olofsfors bruk—Bjurholms sockengräns inom
Nordmalings socken.
8 / $6 Djupsjö Johan Olofsson 881 868/ (21 39 160
*/ 5s ä Olof August Olofsson 30| 364 58 | s 36
ä Nils Olof Persson 1b 865| '29 | 4 18
9 1/2 av Djupsjönäs | 3| 366 5 | s 3 |60
Y Per Lindgren 19) 367 .28 | s 14 |40
$, Erik Gustaf Bäck 15/:868; ; 29 | s 18
, D :o 3| 869 5| s 3 |60
2| % Per Edvard Anderssons
änka 15/ 370 29 | 6 18
4 / 55 s% Johan Olof Engman m. fl.| 60| 371| 1701 9 12
1 —— /sn % Johan Olof Engman 18/ 879| 54) i 22 180
2 /a § Axel Anton Johansson | 15] 878 42| 18
4 Johan Berggren 12/ 374) 34 | 2 14 |40
if iss $ Per Magnus Johansson | 10| 375| 28 | ; 12 |
/ äs % Erik Adolf östensson 40| 113 / 9 48 |
1F ss 7 Anders Gustaf Eriksson 91 311| 25 | e 10 |80 |