OCR Output

1 2 3 4 /0 | 6 [ —~47.—] 81
Ängersjö Inneh. ay K. Lindkvists §
torp 6
% Anders Strandgren 10| 287 52 | 7 10
Sörbyn Johan Ström 71 288/ 12 7.
1 1/, h Mo och Domsjö Aktiebol..130/ 289/ 797| s | 130
1 1 Mullsjö Per Norgren 45| 290| 2521 s 45
31 /—05 3e Johan Nilsson 89/'20911 — 197 |. » 32
37 / 08 Salomon Eriksson 45| 292| 239 45
4/ i Johan Persson 15 298| "60| s 16
/ Erik Lindgren 28| 294| 173 28
ol /m D :o 9| 2905)¢ 65 Is 9
1 / Erik Persson 80| 296| 465 | s 80
i Mo och Domsjö Aktiebol.| 33| 282| 3 38
17 fag s D io 85| 298| 496 85
å D:o _ skogstrakt 20| 299 85 | 9 20
1 få Johan Sandströms Ä :a 15| 300] — 85 | s 15
1| _ F/sss äs Johan Johansson 28| 301| 125 / ; 28
2 ”/ en s3 D :o 9| 302) _ 47| a 9
1 «/s Anders Granström 28| 308| 148| i 28
9 D :o 9| 304) 44 | e 9
1 3 Karl Johan Andersson . | 3| 805| | 14| s 8
i % L. A. Lindström 6| 306 29 | s 6
91 "/ig § Anders Norén 50| 307) 242 | s 50
iss ä Erik > August Grundström| 45/ 308 199 | 7 45
ttt d i Erik Lindbloms A:a 45| 309| 254 | 2 45
$3 Johan Strömberg 10| 310| — 58 | s 10
3 $ Erik Olof Karlsson 8111 478 | e 715
i se Johan A. Häggström 94 | 4 8
ä, Olof Olofsson 8| 313 54 | i 8
Si Erik Olof Nylander 8| 314)— ”54 | i 8
% J. P. Emanuelssons Ä :a 6/'8315| — 40 | s 6
% Hörneå Aktiebolag 5| 316)~ 88 | v 5
1| _ Norrbyn —| Johan Hällman 58| 317/ 339 | s 58
13/gg $ Erik Olof Olofsson i| :b6) 818 201 | 3 58
$ Axel Lindkvist 4/—319/ . 21 | s 4
$ Karl Lindkvist 4| 320| 21 | 2 4
1 s Ulla Hörnström 4| 321 21| s 4
Erik Olof Mattsson 5( 322)" 206| 1 5
43 Johan Herm. Sundbergs

A :a 10]:823/4 — 52 | s 10
d|i / & Erik Olof Jonsson 48| 324/ 258 | i 48
% Jonas P. Jonsson 15|/ 825/ 85 | s 15
5$ . Johan Johansson 20/ 8261 — 170 | 2 29
102 3 Erik Olof Vallin 29| —327) — 178| i 29
h Erik Johansson 4) 328 25 | e 4
sv Matts Olofssons sterbh. | 15| 829 96 15
3 3 Erik Vallander 90| 330| — 605 | a 90

iss § Jonas Jonsson 90| 331| 550 90 |
4 145 Mo och Domsjö Aktiebol.| 40| 882| 228 | 2 40

i Summa | | — |41025| 4 | 9655 9655