OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A.

utvisande den av särskilda nämnden vid förrättning ar 1920 för varje viig—
hållare uppskattade årliga kostnaden för underhåll den tid mark bar är, av
allmän väg, bro och färja inom Nordmalings och Bjurholms väghållnings—

L a nds kansliet.

Upplases i Nordmalings och Bjurholms sock—
nars kyrkor.

Forfattningsenligt intages foljande

Längd,

distrikt av Västerbottens liin.

mennamta
el

N:r 26.

i
f
|

us | $F
3 f Viälg ) o t t ä .g a 1 e ns ’_ Y ind ';å_ &
2 € g 0 5 8 94 E
2 5 eee tt lesagal : 9 # & 2 5 5 8
2 € 3 | & t| 2 9 E # = & &

5 hemvist | namn l ‘ & €

Fde — | A a t 1( is $

il. : 2 3 | 4 » /1 |s] o "hof 11 fis
Allmianna kustlandsvigen inom Nordmalings socken:

1 11/9g Afva Jonas Backlund 39/: —1]: 218 | s 39

11/9g $ Frans Backlund 39 21 200| 3 39

11/48 | Olof Berglund Ti 3| 377| 1 17

21 . u4s . 1 k \ Johan P. Bäcklund 80| 41 285 | 3 80

f | Torp. Frans Berglund 8 —$1:. 51 | + 8

11jag — | i, | Karl Norberg 35 61 225 | i 85

“/9(; 1 \bl‘ahalll NX gren 45 7 289 2 45

* { 'Torp. Jonas Grundström| 101 8| _ 64| 10

81. *ff§s | % Olof Mattsson 481 _ 9| 214 |i 48

b Torp. Karl P. Johansson| 6| 10/ 838 'e | 6

| h D:o Nils Olof Persson Sic 11 51 | s 8

! || Johan Olot Möller 50) ©12/: 270 | s 50

Tfs | — | v iHot Herman /Olofsson , ['37|; —A18l— 150 |3 |—. 87

41 * |1 k Erik Mattsson 30| 14| 136 | o 30

| Torp. Anders Oberg 5/; 15 30 | i 5

1T97 — Per Johansson 80| — 16| 195 |» | 80

| Torp. 'Jakob Persson |, 5| AT 82 | s 5

5 1/3 | | Robert Bäcklund 18] 621 100

Ang. väg—
uppskatt—
ning.