OCR Output

>> Ail >>

rmm eeea gee

Malåträsk.

Umeå i Landskansliet den 10 februari 1921.

Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
| Norsjö Norsjö nord— |Hemmansägaren J. | Hemmansägaren
socken vastra V. Stenlund, Ror— Zakris Eriksson,
träsk, Norsjö. Menstrask, Nor—
sjö.
Norsjö norra |Nämndemannen O. Jordägaren J. V.
M. Stenlund, Rå— Bergman, Kus—
lund, Kusfors. fors.
Byske Fällfors Hemmansägaren Namndemannen Nils
socken Lars Bergkvist, Nilsson, Fällfors.
Fällfors.
Alunds Hemmansägaren A—| Hemmansägaren
mandus Bäcklund, Viktor Bergstrom,
Alund, Byske. Brännan, Byske.
Norrlångträsks | Hemmansägaren Ru—| Skräddaren A. Nils—
ben Lindström, son, Norrlang—
Norrlångträsk, träsk, Fällfors.
Fällfors.
Ostviks Nämndemannen Nils | Lantbrukaren K. Hj.
Marklund, Ostvik. Furberg, Bjork—
hammar, Ostvik.
Aby Namndemannen Gus—| Hemmansägaren E—
taf Holmlund, Käll— nok Sundberg, A—
bomark, Bränn— byn, Brinnfors.
fors.
Byske Kamreraren S. Hed— | Handlanden Axel
+ ‘berg, Byske. Fahlgren, Byske.
Mala Malå Inspektoren Erust Landsfiskalen Joh.
socken Abdon Renstrom, Edv. Westman,

Malåträsk.

i AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p'. i.