OCR Output

sr A s

Socken Valdistrikt Ordforande Suppleant
Burea Bureå Disponenten Johan Fabrikoren K. O.
socken Brännström, Norlund, Bureå.
Bureå.
Nedre Bäcks | Hemmansägaren K. Hemmansägaren
J. Nordström, Bur— Karl Wikstrom,
vik, Granliden. Bäck, Granliden.
Ohrvikens Förvaltaren. F. W. Materialförvaltaren
Hällström, Ohrvi— P. M. Ohngren,
ken, Kallholmen. Ohrviken, Kall—
holmen.
Sjöbottens Hemmansägaren J. | f. Distinktionskorpra—
A. Lindgren, Sjö— lon Gabriel Hur—
botten, Hjoggböle. fig, Sjöbotten,
Hjoggböle.
Fahlmarks | Hemmansägaren P. J. Fjärdingsmannen
Lundström, Gamla / Konstantin, Malm—
Fahlmark, Hjogg— | — kvist, Östra Fahl—
böle. | _ mark, Hjoggböle.
Hjoggböle Hemmansägaren G. | Poststationsförestån—
E. Karlsson, Hjogg— daren O. A. Karls—
bole, Skellefteå. son, Hjoggböle,
f % Skellefteå.
Jörns Stavaträsks | Kronojägaren Karl Hemmansägaren
socken Stenberg, Norsber— Hugo Ahlund, Sta—
| get, Öster—Jörn. valund, Öster—
Jorn.
Myrhedens Förvaltaren Frans Kassoren K. E.
Olsson, Myrheden, Björkman, Myr—
heden.
Ullbergsträsks | Skolläraren L. A. Hemmansägaren A.
Viklund, Ullbergs— V. _ Vesterberg,
träsk, Jörn. Ullbergsträsk,
Jörn,
Jörns Förvaltaren Ernst Handlanden Sten
$ Johansson, Jörn. Utterstrom, Jorn.
NOI_'SJÖ Norsjö mel— Kommunalnämnds— Inspektoren Ludvig
socken lersta ordforanden A. R. Lidström, Norsjö.

Norsjö östra

Norsjö västra

Lundström, Norsjö.
Inspektoren — Oskar
Gren, Bastuträsk,
Norsjö.
Nämndemannen Ja—
kob Holm, Lillragg—

sjö, Raggsjö.

Handlanden August
Nilsson, Bastu—
träsk, Norsjö.

Hemmansägaren E—
lof Andersson,
AmlJliden, Norsj6.