OCR Output

mer Bergstedt,
Bergsbyn, Bergs—
holmen.

Socken l Valdistrikt Ordforande å Suppleant
|
Burträsk | _ Kalvträsks | Inspektoren Aug. Fjärdingsmannen J.
socken _ Högdahl, Åsträsk. A. Söderström,
| Kalvträsk.
Skellefteå | Kagedalens Disponenten Hugo Kommissionären Ja—
socken \ Nilsson, Kage. kob Nyström,
| Kåge.
' Hebbersfors |Hemmansägaren Jo— Hemmansägaren Jo—
| hannes Vidmark, han Johansson,
‘ Graliden, Kusmark. Gran, Kusmark.
| Skellefteå Folkskolläraren K. 0. Trävaruhandlanden
å norra Hedstrom, Brän— Ant. Lindgren,
| nan, Skellefteå. Dyringe, Skellef—
| tea.
| Medle | Hemmansägaren A. | Hemmansägaren J.
| B. Lundstrom, | = E. Brännström,
1 Medle. | — ”Medie.
| — Svanströms Byggmästaren J. Hemmansägaren
1 Lindmark, Svan— And. Holmberg,
i fors. Nyholm, Svan—
| fors.
Skelleftea Kommunalnämnds— Underlöjtnanten J.
| sodra ordforanden Rob. B. Ökvist, Sörböle,
| Fahlgren, Sörböle, Skellefteå.
| Skellefteå.
1[ Gummarks— |Hemmansägaren Jo— Hemmansigaren
| Norets han Fahlgren, Rag— Rob. P. Ingberg,
% å valdsträsk, Skellef— Gummark, Skel—
| teå. lefteå.
. Klutmarks Nämndemannen An— | Handlanden L. A.
ton Brännström, Eriksson, Klut—
Skråmträsk, Skel. mark, Skellefteå.
lefteå. § |
Finnfors Handlanden D. A. | Hemmansägaren
Rodin, Krangfors, Nils Svensson,
. Finnfors, Finn—
forsfallet.
Ursvikens Folkskolläraren F. S. Overlotsen J. G.
; . Ahlman, Klemens— Wikstrom, Urs—
nas, Ursviken. viken.
~Bergsbyns Folkskolläraren Hel— | Hemmansägaren

Bror Holmström,
Bergsbyn, Bergs—
holmen.