OCR Output

si $ ..

se re vee
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Bygdeå Ratu Landstingsmannen Hamnmästaren Nils
socken Johan Bäckström, Blomgren, Ratan.
Bliska, Ratan.
Nysätra Ånäsets Folkskolläraren G. Kommmunalnämnds—
socken Jonsson, Nybyn, A— ordföranden Aug.
näset. Roring, Nybyn,
ÅAnäset.
Flarkens Nämndemannen A. Hemmansägaren
A. Andersson, Flar— Petrus Pettersson,
ken, Aniset. Flarken, Aniset.
Kolaboda V agstyrelseledamoten| Skiftesgodemannen
A. A. Henriksson, Anders Sehistedt,
Hörneborg, Ånäset. Strand, Ånäset.
Gum'boda Riksdagsmannen Olof| Hemmansigaren Al—
Jonsson, Gumiboda, bin Ahlberg,
Sikeå. Klintsjön, Sikeå.
Lovangers| — Martensboda Skolläraren Sigfrid| Hemmansigaren
socken Persson, Vebo— Anders Johansson,
mark, Lövånger. Martensboda, Lov—
ånger.
Uttersjöns Mjolnaren B. F. Handlanden Johan
Kvarnstrom, Ris— Larsson, Utter—
å bole, Granliden, sjön, Lövånger.
Lövångers Folkskolläraren F, Komministern A. J.
Karlsson, Målng— Boija, Prästbor—
byn, Granliden. det, Lövånger.
Burtriigsk Lappvattnets | Nämndemannen Jo— | Hemmansägaren
socken han Rehnstrom, Axel Strid, Lapp—
Renbergsvattnet, vattnet, Bodby—
Burträsk. sund.
Gammelbyns | Apotekaren O. T. Inspektoren Valfr.
Lindholm, Bur— Vallmark, Bodby—
träsk. sund.
Ljusvattnets | Landstingsmannen Hemmansägaren
1 Nils Brännström, Andreas Nystrom,
Ljusvattnet. Ljusvattnet.
Bygdeträsks | Hemmansägaren Os—| Hemmansigaren J.
kar Olsson, Bygde— P. Olofsson, Rönn—
träsk, Burträsk. liden, Bygdsiljum.
Storbrännars | Al— Hemmansägaren Jo—

' bert Svensson, Stor—
brännan, Burträsk.

han Andersson,
Storbrännan, Bur—
träsk.