OCR Output

I

se tj m

Socken Valdistrikt I Ordforande Suppleant
Vilhelmi— | Fatmomakke | Hemmansägaren J. Lapptillsyningsman—
na socken A. Holmgren, Stor— nen Petrus Holm—

nas, gren, Stornäs,
Malgomaj.
Dikanäs Kapellpredikanten 0./ Poststationsförestån—
Berggren, Dikanäs. daren M. Nerpin,
Dikanäs.
Dorotea Dorotea 1:a —| Hemmansiagaren S. Faktorn Folke Lind—
socken K. Forslund, Sör— berg, Arksjö.
fors, Arksjö.
Dorotea 2:dra | Distriktstummaren Handlanden Ernst
A. Aldén, Ormsjö, Sjöström, Ormsjö.
Dorotea 3:dje | Nämndemannen Gus—| Inspektoren Josias
tay Lindberg, Ava— Nordenstedt, Do—
trask. rotea.
Dorotea 4:de | Landstingsmannen Arbetaren Aron
Konrad Eriksson, Persson, Lavsjö.
Lavsjö.
Tärna Tarna sockens | Hemmansigaren Nils Hemmansägaren Os—
socken I:sta August Jonsson, kar Vilhelm Jo—
Ängesdal, Tärnaby. hansson, Anges—
dal, Tarnaby.
Tärna sockens | Kommunalnämnds— Hemmansägaren
2:dra ordföranden Johan August Johan
Julius Stenmark, Stenmark, Uma—
Umfors. sjö, Umifors.
Tarna sockens | Kyrkoheden J. Nz— | Landsfiskalen K. J.
3:dje selius, Tärnaby. Lundberg, Tärna—
by.
inom Västerbottens läns norra valkrets.
Bygdeå Bygdeå Folkskolinspektören | Kronojägaren Arvid
socken P. 0. Lundkvist, Sandberg, Bygdeå.
Bygdeå.

Robertsfors ' Överläraren Albert Predikanten J.
Westerlund, Ro— Palmgren, Ro—
bertsfors. bertsfors.

Overklintens | Hemmansigaren J. Folkskolläraren C.
P. Grenholm, Söd— 0. Forsmark, 0—
ra Stortjärn, Över— verklinten.

klinten.