OCR Output

tl e

Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Ortrask Örträsks Handlanden Jonas Folkskolläraren
socken Valfred Ekehjälm, Gustaf Albert
Örträsk. Lundqvist, Ör—
träsk.
Asole Asele—distriktet | Jiagmiastaren Bror Kommunalnämnds—
socken Forsell, Asole. ordföranden M. P.
Eriksson, Asele.
Hälla—distrik— | Folkskolläraren J. G| Handlanden C. E.
tet Lindberg, Gavsele. Lindström, Hälla—
strom.
Lomsjö—di— Kroncjäzaren A. Kronojägaren Krist.
striktet Nilsson, Lomsj6. Hiagglund, Lom—
> f sjö.
Rissjö—di— Kronojägaren J. Nor—| Hemmansägaren Al—
striktet din, Yttersjö, Å — ‘bert Eriksson, Yt—
sele. terrissjö, Äsele.
Siksjö—di— Faktorn— J. O. Vest| Faktorn J. H. Do—
striktet man, Yxsjö, Älg— meij, Lillögda.
sjöås.
Vilhelmi— Vilhelmina Handianden Harald Banktjänstemannen
na socken Jäger, Vilhelmina. C. Rundqvist, Vil—
helmina.
Siksjo Poststationsförestån— | Nämndemannen
daren P. J. Ham— Sven Johan Eriks—
berg, Siksjöhöjden. son, Siksjohojden.
Järvsjö Kronojägaren Hilmer' Hemmansägaren S.
Persson, Järvsjö, Agaton Svensson,
Latikberg. Järvsjö, Latik—
berg.
Bäsksjö Hemmansägaren Hemmansägaren Le—
å han Kasper Johans— vin Jonsson, Bäsk—
son, Bäsksjö, La— sjö, Latikberg.
tikberg.
Nästansjö Folkskolläraren Lars | Hemmansägaren
Lindblad, Nästan— Rupert Nilsson,
sjö, Vilhelniina. Nästansjö, Vil—
$ helmina.
Skansholms ' Lapptillsyningsman— | Kommunalfullmäk—
nen R. Holmgren, tigeordföranden

Skansholm, Vilhel—
mina.

John Sundkvist,
Skansholm, Vil—
helmina.