OCR Output

n ö t ee
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Lycksele | Lyckselesoc— |Hemmansägaren Val— Hemmansägaren
socken kens 4:de demar Holmberg, August Set Isra—
Norrbäck, Lyck— elsson, Vinliden,
sele. Lycksele,
Lycksele soc— | Nämndemannen C. J, Hemmansägaren
kens 5:te Mattsson, Rusele, Karl Johansson,
Lycksele. Rusele, Lycksele.
Lycksele soc— | Bokhållaren Hjalmar| Kronojägaren Ed—
kens 6:te Nilsson, Björksele. vard Björk,
Björksele.
Lycksele soc— | Hemmansägaren Jo | Kronojägaren K.
kens 7:de han Lindkvist, Robertsson, Rusk—
| Rusksele, Rusk— trask.
Lycksele soc— trask.
kens 8:de | Handlanden Alfred Bokhådllaren Alexan—
| — Jonszson, Lyck— der Renman, Lyck—
sele. sele.
Stensele Stensele Kommunalnämnds— Nämndemannen Per
socken ordföranden A. Stenvall, Stense—
Stenvall, Stensele. le,
Gunnarns Riksdagsmannen F. / Handlanden Axel
E. Holmner, Gun— Gerdlund, Gun—
narn. narn.
Umnäs Handlanden P. O, Hemmansägaren J.
Larsson, Umnäs. V. Johansson, Um—
näs.
Sorsele Sorsele Fabrikören J. A. Ren—| Handlander J. H.
socken man, Sorsele. Kramer, Sorsele.
Gargnis Hemmansägaren Li— | Faktorn Joh. Sun—
nus Ljunglof, delin, Gargnäs.
Gargniis,

Ammarnäs | Lapptillsyningsman,. | Kronojägaren J, U1—
nen Ludv. Grund— rik — Lundmark,
strom, Ammarnias. Kraddsele, Am—

marnäs.

Fredrika | Fredrika södra | Poststationsförestån— | Folkskolläraren 0—

sockien : daren Erik Elis lof Arvid Teng—
Nordenstedt, Vi— borg, Viska, Fred—
ska, Fredrika. rika.

Fredrika norra| Inspektoren Georg Kronojägaren Ottar

Valentin Lind— Heribert Hedman,
ström. Nordanås, Norrfors, Fredri—
Fredrika. ka.