OCR Output

soa

— 4 — F

Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Savar soc— Bullmarks Folkskolläraren J. P.; Namndemannen
ken Sandströ:1, Bull— Ludvig Fällman,
mark, Sävar. Bullmark, Sävar.
Botsmarks Folkskolläraren J. A.' Kronojägaren Axel
Nilsson, Botsmark, Briandstrom, Bots—
Sävar. mark, Sävar.
Sävars Kommmunalnämnds— Kommunalnämnds—
ordföranden P. L. ordföranden Emil
Jonsson, Sävar. Säfsten, Sävar.
Degerfors Bubergets Hemmansägaren Jo—| Hemmansigaren Jo—
socken nas Andersson, Bu— nas Karlsson, Bu—
+ berget, Vindeln. berget, Vindeln.
Degerfors Skogsingenjoren Ei— | Kassören Emil
nar Hammarstrand, Nordvall, Vindeln.
V indeln.
Ektrisks Faktorn — Martin Handlanden J. V.
Hansson, Ektrask. Höglund, Ekträsk.
Granons Fjärdingsmannen Nämndemannen P.
Alf. A:son Grahn— A. Nygren, Tegs—
én, Granon. näset, Tvärålund.
Hällnäs Disponenten Bengt Inspektoren O. L. A.
— Bredenberg, Häll— Malm, Hätlnäs.
E näs. .
| Handlanden J. R. Jo—| Fabrikoren Carl Ja—
hansson, Tvärå— kobsson, Tvärå—
lund. lund.
Skivsjö Hemmansägaren Gi— | Kronojägaren Al—
ideon Olsson, Skiv— fred Vikström,
sjö, Tvärådund. Sundö, Tvärålund.
Y ttersjö Handlanden E. J. E—| Stationsmästaren
riksson, Halln&s. K. Samuelsson,
Yttersjon.
Amsele Nämndemannen Joh.| Predikanten J. L.
Lycksele Israelsson, Amsele. Nystedt, Amsele.
socken Lycksele soc— | Fjirdingsmannen K.| Hemmansigaren I.
kens l:sta Sundelin, Norrlun— A. Rosenberg,
da, Lycksele. Tuvträsk, Lyck—
sele.
Lycksele soc— | Hemmansägaren Jo.| Häradsdomaren J. F.
kens 2:dra han Rudin, Nyby, Bygdén, Vanjaur—
Knaften. träsk.
Lycksele soc— | Förvaltaren Fredr. Hemmansägaren A.
kens 3:dje Almkvist, Bratten. Konradsson, Väg—

sele, Bratten.