OCR Output

Socken

Valdistrikt

Ordforande

Suppleant

Umea
socken

Holmsunds
socken

Vännäs
socken

Savar
' socken

Stöcke

Brännlands

Backens

Flurkmarks

Tavelsjö

Mickelsträsks

Holmsunds

Obbola

Vännäs östra

Vännäs västra

Pengsjö

Högås

Stärkesmarks

Holmö

Folkskolläraren Emil

Formannen P. U1I—
berg, Strömbäck,
Umeå.

Disponenten P, An—
dersson, Bränn—
land.

Hemmansägaren J.
Axel Sandgren,
Grisbacka, Umeå.

Hemmansägaren Nils
Andersson, Fliurk—
mark, Umeå.

Nämndemannen Nils
Karlsson, Tavelsjö,
Umeå.

Hemmansägaren
Magnus Holm—
berg, Mickels—
träsk.

Landstingsmannen J.
A. Noreus, Holm—
sund.

Lovgren, Obbola.
Folkskolläraren Nils
Schodin, Spoland.

Folkskolläraren Gus—
tav A. Persson,
Vännäs.

Hemmansägaren J,
Blomkvist, Peng—
sjö, Vännäs.

Hemmansägaren
Karl Karlsson,
Högås, Vännäs.

Folkskolläraren A. F.
Häggström. . T värå—
bäck, Vännäs.

Fjairdingsimannen
fred Jonssen,
Holmön.,

Hemmansägaren E—
rik —Andersson,
Stöcke, Umeå.

Nämndemannen Os—
kar Astrom,
Brännland.

Fjärdingsmannen J.
Alfred Astrom,
Grubbe, Umeå.

Fattiggårdsförestån—
daren Helmer
Jonsson, Flurk—
mark, Umeå.

Fjärdingsmannen C.
M. Holmgren, Ta—
velsjö, Umeå.

Faktorn Arvid Ed—
strom, Mickels—
träsk.

Sagstallaren J. S.
Nordström, Sand—
vik, Holmsund.

Arbetaren Oskar
Karlsson, Obbola.

Nämndemannen E—
rik Hansson, Spö—
Jand,

Lokomotivföraren
Aug. Hedstrom,
Vännäs.

Skiftesgodemannen
J. A. Andersson,
Pengsjö, Vännäs.

Hemmansägaren Hj.
Nygren, Hednäs,
Vännäs.

Hemmansägaren J,
H. Lundgren,
Tväråbäck, Vän—
näs.

Hemmansägaren G.
R. Vikander,
Holmön,