OCR Output

ei $ —2

Socken Valdistrikt Ordforande Suppleant
Nordma— Nyåkers Hemmansägaren Jo— | Handlanden O. Jons—
lings nas Efr. Karlsson, son, Nyåker.
socken Högbränna, Hörn—
sjö.
Norrfors Faktorn V. K. Sörlin, | Hemmansägaren
Högåker, Norrfors. Axel Hellman,
Nordsjö, Norr—
fors. f
Bjurholms Bjurholms | Kassören Axel John— Kommunalnämnds—
socken son, Bjurholm. ordföranden Edv.
Jonsson, Bjur—
holm.

Karlsbäcks |Nimndemannen Jo— | Hemmansägaren
han A‘bramson, Viktor Abramsson,
Karlsbäck, Norr— Karlsbäck, Norr—
fors. fors.

Bjurholms — |Banvakten A. Berg— Hemmansigaren K.

sodra lund, Vackeras, Bergvalll, Norrfors.
Norrfors.

Bredtrisks — Hemmansiagaren Eu— | Hemmansägaren
gén Isaksson, Bred— Axel Johnsson.
trask, Trehornings— Bredtrask, T‘re—
sjö. hörningssjö.

Ströms | Faktorn Helmer Flo— | Hemmansägaren
dell, Ottervattnet, Gustaf Grahn,
Bjurholm. Profåker, Bjur—
å holm.

Vitvattnets | Hemmansig. Aug. | Hemmansigaren Ed—
Gustafsson, Vitvatt— vard Eriksson.
net, Bjurholm. Brännland, Hörn—

sjö.
Bastunäs Nämndemannen S. Handlanden J. W.
A. Holmgren, Bas— Hörnberg, Bastu—
$ tutrask, Bjurholm. trask, Bjurholm.
Umea Tegs Skiftesgodemannen Hemmansägaren E—
socken . E. A. Holmström, rik Eriksson, Bole,
Teg, Umeå. Umeå.
Hössjö Hemmansägaren Hemmansägaren
Karl andersson, Karl Granberg,
Hössjö, Umeå. Hössjö, Umeå.
Röbäcks Godemannen Erik Handlanden L. A.

Olofsson, Röbäck,
Umeå.

Jonsson, Röbäck,
Umeå.