OCR Output

Vasterbottens lans allmanna
Kungorelser

ar 1921.

Ser. A.

Landskansliet.

N:r 20.

I enlighet med foreskrift uti 33 § i lagen om val till Riksdagen den
26 november 1920 har Länsstyrelsen förordnat nedannämnda personer till

ordförande och suppleanter för dem

landskommuners valdistrikt, nämligen:

i följande valnämnder för länets

Inom Västerbottens läns södra valkrets

Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
|
Hörnefors Hörnefors Pastorsassistenten Folkskolläraren K.
socken Leonard Karlfeldt, J. Lenman, Hör—
Hörnefors. nefors.
Sormjole Nämndemannen Erik| Handlanden Erik
Olofsson, Andersson, Sör—
mjole.
Norrbyns Hemmansäg. Aug. Hemmansägaren
Englund, Nornbyn, Edv. Edblad, Ang—
Nordmaling. ersjö, Nordma—
dling.
Norrbyski@rens |Forvaltaren Carl S6— | Materialförvaltaren
derstrom, Norrby— C. J. Berglund,
skär. Norrbyskär.
Nordina— Vallens Kassoren V. Winn— Kassoren Ivan Carls—
lings berg, Nordma— | son, Olofsfors.
socken ling. [ Nordmaling.
Lögdeå Folkskolläraren J. A. | Vaktorn Karl Gustaf
Näslund, Rundviks— Rönnberg, Lögdeå.
verken, Nordma— ‘
ling. _ ,
Gräsmyrs Predikanten Edyv. | Hemmansägaren J.
Bäckman, Gräs— | 0. Johansson,
myr, Hörnsjö. \ Grasmyr, Horn—
sjö.

Ang. förord —
nande av

ordförande
och supple—
anter i val—
nämnderna
inom länet.