OCR Output

3å :9 2.

nämnda väg, där byggnadsarbetet bedrives, är från allmän trafik avlyst
under tiden från och med den 31 sistlidne januari tills vidare.

Provisorisk väg är anordnad vid sidan av nämnda bro och signaler
utsatta.

Umeå i Landskansliet den 9 februari 1921.

AXEL SCHOTTE.
Gustaf Hultman.

Umeå 1921. Tryckerifören. Folket, u. p. a.